Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Sonja Küspert Last ned

Nyheter fra Green Livelihood Program (Green LiP)

Som ny prosjektrådgiver for det store utviklingsprogrammet Green LiP fikk jeg muligheten til å møte noen av prosjektstaben i Asosa.
Del Facebook Twitter E-post

I Vest-Etiopia har det i det siste vært konflikter og opptøyer mellom ulike etniske grupperinger. Det har gjort at det er utrygt å ferdes på veiene og Norske myndigheter anbefaler ikke å dra til Vest-Etiopia. Derfor var det ikke anbefalt å kjøre vestover, men med fly fra Addis Abeba til region-senteret Asosa, var det trygt. Etter ca en times flytur landet vi i Asosa.

Dagen etter fikk jeg endelig møte folk fra staben i Green Livelihood Program (Green LiP) i Asosa. De kunne fortelle om store utfordringer for arbeidet sitt, knyttet til sikkerhetssituasjonen. Offisielt operer de med en prisstigning på rundt 20% i Etiopia nå, mens i Vest rapporteres det om rundt 50% siste året! Det gjør blant annet at bensin og diesel er mye dyrere enn før, og de får ikke gjort så mye besøk i landsbyer som de ønsker. Urolighetene gjør også at mange klinikker har måttet stenge, med den konsekvens at sykdommer som malaria og meslinger brer om seg.

Historien fortsetter under bildet

Noen fra Green LiP staff, fra venstre: Zakir Tofik, DASSC leder i Begi Gidami synoden, undertegnete, Jeritu Berhanu, DASSC leder Western Synod og prosjektleder Kanesa Michael.

Likevel kan prosjektet rapportere om stor aktivitet og gode resultat. Green LIP er et program der man samlet flere tidligere prosjekt under en felles paraply. Det gir rom for synergieffekter mellom ulike steder og mulighet for å utnytte bedre de ansattes kunnskap. Programmet er nå inne i sin tredje fase, med 2023 som første år. Et viktig kriterium for utvelgelsen av steder og målgruppe i den nye fasen var at man så at ved å velge bevisst steder med ulike folkegrupper, så kunne prosjektet aktivt bidra med konfliktdempende tiltak. Dette er derfor kommet inn som en ny aktivitet i programmet, med stor effekt for øvrige aktiviteter. Programmet har nå goodwill både fra myndighetene og ulike folkegrupper og kan derfor kjøre trygt gjennom området på tross av urolighetene. Kirkas logo på bilen virker da som et fredstegn som gir de fritt leide mellom de ulike landsbyene de opererer i.

I tillegg til dette jobber programmet med myndiggjøring og økonomisk selvstendighet for kvinner, med jobb-skaping for ungdom, med vern om skaperverket, bærekraftig jordbruk og å løfte fram den kunnskapen som fins hos de folkegruppene de jobber blant.

De kunne fortelle at prosjektet har delt ut ulike såfrø og småplanter av bananer og avokado. Dette har gitt store avlinger av kål, løk og bananer som i sin tur gir store inntekter til de bøndene som har prøvd det ut. Dermed kan de i neste omgang selv kjøpe nye såfrø og småplanter slik at innsatsen blir bærekraftig. En av bøndene som vitnet om stor avling og inntekt satt selv i rullestol, og prosjektet har dermed vist at mennesker med funksjonshindringer også kan få til forbedringer i eget liv og klare seg tross utfordringene.

Videre jobbes det med å gjenerobre land som er utmagret av erosjon og overbeiting til fruktbar mark gjennom jord-forbedrende teknikker, og utplanting av trær og andre vekster som kan holde på jorda. Jeg håper å få anledning til å se dette med egne øyne om ikke altfor lenge.

Pengene som sendes til Green LIP og andre prosjekt i Vest-Etiopia gjør en viktig forskjell for mange mennesker. Takk Gud for det vi får være med på her, for utviklingen som skjer i kirka og blant de ulike folkegruppene i Vest-Etiopia. Bli med å be om at konflikt og uroligheter skal falle til ro, at det igjen skal bli trygt å ferdes på veiene for alle, og at klinikker og sykehus skal fungere igjen slik at folk som trenger det kan få behandling og medisiner. Takk for at du er med på å støtte dette viktige arbeidet!

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp