Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Hambisa Ayana Last ned

Korrekturlesing av Mose-bøkene på Gumuz

Neste trinn i bibeloversettelsen til sør-gumuz er gjennomført: Fra 12. april til 3. mai 2023 arrangerte oversettelsesprosjektet av Det gamle testamentet til sør gumuz et korrekturlesingsverksted på Kamashi ungdomssenter med deltakere fra fem forskjellige kirkesamfunn
Del Facebook Twitter E-post

I mer enn 3 uker var 9 personer som har gumuz som morsmål og god utdanning – pastorer, gumuz-morsmålslærere, utviklingsarbeidere og lekfolk som er aktive i sine kirker – samlet på Kamashi ungdomssenter for å lese og diskutere første, andre og fjerde Moseboka i Det gamle testamentet sammen med oversetterne. Korrekturleserne kom fra fem forskjellige kirkesamfunn: Mekane Yesus-kirken, den katolske kirken, den ortodokse kirken og to forskjellige pinsesamfunn.

Oversetterne leder arbeidet med korrekturlesningen. Til høyre pastor Sudi, den eneste kvinnen i hele gruppa.

De fire oversetterne, Zegeye, pastor Sudi, Lozran og Algawarash, leste det de hadde utarbeidet sammen med oversettelseskonsulenten fra NMS vers for vers, og korrekturlesergruppa kom med spørsmål og rettelser angående staving, grammatikk og ordbruk, og de foreslo noen få endringer i setningsbygningen for å sikre at språket flyter godt.

Generelt var korrekturleserne godt fornøyd med oversettelsen av første, andre og fjerde moseboka til moderne sør-gumuz. I begynnelsen var det noen diskusjoner om den rette forståelsen av tekstene, men dette handlet mer om det teologiske budskapet og om bruken av lokalspråket generelt enn om detaljer i oversettelsen. Andre diskusjoner dreide seg om noen ord som ble ansett for å tilhøre bestemte dialekter av gumuz, og oversetterne forklarte hvorfor de hadde valgt disse ordene, og om nødvendig byttet dem ut.

Etter vellykket gjennomføring av den lokale korrekturlesingen i Kamashi, vil tekstene bli sjekket av spesialister ved Bibelselskapet i Etiopia. Det vil forhåpentligvis bli gjort rett etter sommerferien, og etter planene burde en prøvetrykk av disse tre bøkene være mulig før årets slutt. Dette ville være et stort skritt for å gi gumuz-folket muligheten til å lese viktige deler av Det gamle testamente på deres eget morsmål.

3 uker konsentrert arbeid med mosebøkene ved ungdomssenteret i Kamashi.

Foruten korrekturlesing og konsulentsjekk ved Bibelselskapet, fortsetter gjennomgangen av utkastene til flere bøker i Det gamle testamentet sammen med undertegnete. For øyeblikket jobber vi med 3. Mosebok, Rut, Ordspråkene og 1. Samuelsbok, mens 5. Mosebok, Josva, Nehemia og Ester er ferdig gjennomarbeidet og venter på neste runde med korrekturlesing. Det er et imponerende stykke arbeid som allerede ligger bak oss – og fortsatt mye arbeid vi har foran oss!

Hvis alt går som planlagt, vil Det gamle testamentet på sør-gumuz være fullstendig oversatt og klart for trykking innen utgangen av 2026: rundt 55 år etter at NMS startet arbeidet i Blånildalen. Det ville være en flott avslutning på et langt og fruktbart misjonsarbeid i denne delen av verden.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp