Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Mao Hozo er online!

I den siste uka i mars utviklet vi ved hjelp av Kalaam Media en internettside for Mao Hozo språket og la den ut på nettet. Et stort skritt for et lite og usynliggjort språksamfunn.
Del Facebook Twitter E-post

Våre Mao-språkinformanter fra landsbygda som var samlet til en ordbok-workshop i Asosa, trodde ikke sine egne øyne da Hozo språksiden ble publisert sist torsdag:

«Nå er språket vårt til og med i datamaskinen»,

sa en av de fremmøtte, en eldre bonde fra Dabus-sumpene, full av ærefrykt og beundring. Også de andre tilstedeværende ble dypt rørt. Bare for kort tid siden ble Mao folket med sine forskjellige språk fullstendig ignorert eller bare ledd av, nå har de  egen nettside! Mottoet over nettsiden er «Doo zaga k’ets’i koshinda bat’á» – «Dere er jordens salt». Også Mao folket!

Olana og jeg fikk god hjelp av Dave Johnson (t.v.) fra USA under opprettelsen av Hozo nettsiden

Nettstedet til Mao Hozo ble opprettet ved hjelp av den amerikanske organisasjonen Kalaam-Media, et datterselskap av SIL, som også bærer kostnadene for driften. Olana Lencha,  koordinator for Mao-prosjektet, og jeg fikk god hjelp av Dave Johnson, direktøren for kundeservice i Kalaam, som kom fra California til Etiopia blant annet for dette formålet.

Nettstedet er tospråklig: Hozo (Ak’mo Wandi på det lokale språket) og engelsk, og har to formål: De som snakker Hozo-språket skal kunne bruke ordboka, en kort grammatikk og en beskrivelse av rettskrivningsreglene for å kunne skrive språket sitt og for å få hjelp til en fremtidig bibeloversettelse. I tillegg finnes det første tekster på Hozo, inkludert tre bibelske lignelser. Men denne siden er også tenkt for eksperter som ønsker å jobbe med Hozo. Spesielt ordboka med over 2000 oppføringer, informasjon om uttale og tonemønster samt eksempelsetninger for hvert ord vil være en viktig kilde for videre forskning på dette til nå stort sett ukjente språket.

De frøste tekstene på Hozo er allerede tilgengelige på nettet, blant annet gjenfortellinger av bibelske lignelser.

Hvis en ønsker å se ordboka, grammatikken og stavereglene, må en imidlertid være noe tålmodig. Vi jobber hver dag med disse sakene og håper å kunne legge dem ut innen utgangen av dette året. Takk til gode fagfolk ved SIL og spesielt til de uendelig tålmodige språkinformantene.

Noe viktig til slutt: Dessverre betyr ikke eksistensen av et nettsted at den brutale diskrimineringen av brukerne til dette språket er over. Mao-befolkningen i Vest-Oromia blir fortsatt massivt undertrykt, kanskje enda mer enn før på grunn av den voldelige politiske uroen i området. Mao språkene skal ikke brukes offentlig, og barn og voksne blir massivt mishandlet eller fengslet hvis de mistenkes for å drive med «kulturarbeid». Det er fortsatt en lang vei å gå før Mao-folket blir anerkjent som likeverdige borgere og respektert som Guds barn!

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp