Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Språk som «katalysator» for vellykket misjons- og utdanningsarbeid. 50 år SIL i Etiopia

Fra torsdag 16. mars til mandag 20. mars feiret SIL Etiopia sitt 50-årsjubileum. Feiringen begynte med to dager med konferanse og ble avsluttet med en «Run for the Bible» på Entoto-fjellet mandag morgen.
Del Facebook Twitter E-post

Bibeloversettelse og bibelbruk var temaene på den første dagen av konferansen på et hotell i Addis Abeba. Dette temaet er svært relevant for NMS sitt arbeid i Etiopia, og NMS ble trukket frem som et eksempel på vellykket engasjement for kultursensitivt misjonsarbeid der oversettelse og formidling av bibelen til minoritetsgrupper står i fokus.

I sin introduksjonstale slo Dr. Michel Kenomgne, SIL International Executive Director, fast:

«Det er ingen vellykket kryssing av grenser for evangeliet uten at Bibelen blir oversatt til de lokale språkene.»

Dr. Kenmogne betegnet språk som en «katalysator for kirkevekst» og ga mange eksempler fra Etiopia og Kamerun som er hjemlandet sitt, hvor kirkevekst tydelig korrelerer med bibeloversettelse. Han pekte også på at det er få eller ingen eksempler på lokale vekkelsesbevegelser uten at det foreligger en oversettelse av Bibelen.

Mr Yilma, direktøren av det etiopiske bibelselskapet, understreket viktigheten av opplæringen i bruken av bibelen.

Yimla Getahun, direktøren av det etiopiske bibelselskapet, spurte i et tankevekkende foredrag om det for øyeblikket vies for mye oppmerksomhet til selve oversettelsesarbeidet og for lite til å ta bibelen aktivt i bruk og til en fast forankring av kristen tro i samfunnet.

Foredraget av dr. Johnston Ndunde, direktør for SIL engelsk og portugisiskspråklig Afrika, gikk i en lignende retning. Bibeloversettelse er sentralt for misjon og kirkevekst, men hvis oversettelser produseres under stort tidspress, kan det føre til tap av kvaliteten på det språklige grunnarbeidet og at det i fremtiden ikke bare kan være «folk uten bibler», men også «bibler uten folk».

NMS ble trukket fram som et godt eksempel som støtter prosjekter som preges av både grundig språkarbeid og et fokus på bruken av bibelen på lokale språk.

Prosjektet for morsmålsundervisning for minoriteter i Benishangul-Gumuz som støttes av NMS ble fremhevet som spesielt suksessfullt.

Den andre dagen var viet bruken av morsmålet i skolen. Morsmålet er sentralt for utviklingen av identiteten og en sunn nasjonalfølelse, og spiller en avgjørende rolle for en vellykket utdanning. Av flere talere ble det understreket at «investeringen i lærere» er blant det viktigste og mest fruktbare utviklingsarbeidet som kan gjøres. 40 % av den etiopiske befolkningen – mer enn 50 millioner mennesker – er under 15 år. Disse ungdommene fortjener gode lærere og faglig og pedagogisk god undervisning med utgangspunkt i morsmålet, og senere i nasjonale og internasjonale fremmedspråk.

Jeg hadde æren av å holde et innlegg om betydningen av språkarbeid for misjon, utvikling og et positivt selvbilde.

Det NMS-finansierte «Mother-tongue Based Multilingual Education» prosjektet, hvor SIL jobber tett med regjeringen i Benishangul Gumuz-regionen, gjør nettopp det: prosjektet støtter opplæring av lærere, bidrar til å produsere godt undervisningsmateriell på morsmålet til språklige minoriteter og har et spesielt fokus på kvinners leseferdighet.

Det var oppløftende å se at NMS-støttede prosjekter ble brukt som gode eksempler som har fokus på de mest sårbare folkegruppene, og det var en stor ære for meg å kunne hilse og gratulere SIL med 50 års-dagen på vegne av NMS foran et internasjonalt fagpublikum.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp