Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Seid Imam Last ned

Lær deg å lese på ditt morsmål!

Vi har kommet så langt at vi kan gå ut til et lite publikum med de første tekstene i Mao Hozo. Det er neste steget i praktisk misjonsarbeid for en glemt minoritet.
Del Facebook Twitter E-post

Språkarbeid er mye mer enn forskning eller dokumentasjon. Språkarbeid er praktisk misjonsarbeid. Når vi hjelper en gruppe mennesker til å utvikle språket sitt, ønsker vi å bidra til positiv kulturell selvbestemmelse og legge grunnlaget for at så mange mennesker som mulig en dag kan høre, lese og forstå budskapet om Jesu Kristi død og oppstandelse. Det er derfor viktig at morsmålsbrukerne inkluderes fra første stund ved at deres kunnskap bygges parallelt med det lingvistiske arbeidet.

Workshoppen ble delvis gjennomført digitalt, dvs. at jeg kunne undervise via Zoom, et program for video møter, mens deltakerne satt på et klasserom i Asosa vest i Etiopia.

Mohamed Bayisa går i 11. klasse. Han kommer fra en fattig familie og tjener pengene til skolegangen ved eget arbeid. Mohamed har svært gode karakterer og er en utmerket leser av sitt morsmål. Han vil gjerne være mer aktiv i arbeidet med ordboken og oversettelsen av bibelhistorier til Hozo.

I arbeidet med Hozo, et av de minste og minst kjente Mao-språkene, har vi nå kommet så langt at den nyutviklede ortografien kan testes på en større gruppe morsmålsbrukere og deres leseferdigheter kan trenes. Til dette ble 12 Hozo-talere fra landet invitert til en treningsøkt i Asosa i begynnelsen av september. Opplæringen ble organisert av Olana Lencha, koordinator for Mao-prosjektet; Olana ledet også gruppearbeidet på ettermiddagene, som hadde fokus på lesetrening. Om morgenen hadde jeg selv muligheten til å undervise om den nye rettskrivingen via videokonferanse og å gjøre forbedringer på ordboken basert på tilbakemeldinger fra brukerne.

Grunnlaget for leseøvelsene var gjenfortellingen av tre lignelser – den barmhjertige samaritanen, den bortkomne sønnen og den ubarmhjertige tjeneren, som vi etter hvert fikk skrevet ned på Hozo-språket. I tillegg finnes det en del tradisjonelle Hozo-historier som Olana har samlet fra eldre mennesker på landsbygda, som ble skrevet ned.

I løpet av denne uken har deltakerne på workshopen gjort store fremskritt i sine leseferdigheter og i forståelsen av sitt eget morsmål. Generelt er engasjementet og entusiasmen for dette arbeidet fortsatt meget stort. Vi kan være sikre på at når deltakerne kommer tilbake til sine landsbyer, vil de lese tekstene, spesielt lignelsene om Jesus, om og om igjen på sitt morsmål, og dermed bedre grunnen for fremtidig misjons- og oversettelsesarbeid i et område hvor evangeliet fortsatt er lite kjent.

Tekst: Klaus-Christian Küspert; foto: Seid Imam

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp