Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Aslak Gotehus Last ned

Den barmhjertige samaritan på Mao Hozo

NMS skriver misjonshistorie - igjen. 6. mai ble den første trykte boken noensinne på Mao Hozo (Ak'mo Wandi) overlevert til prosjektmedarbeiderne: Historien om Den barmhjertige samaritan!
Del Facebook Twitter E-post

Forsiden til Den barmhjertige samaritan på Mao Hozo (Ak’mo Wandi)

For en stund siden skrev jeg en artikkel med tittelen «Folket som ingen ser». Da fortalte jeg om «Mao-folkene», ulike urfolksgrupper i området rundt Begi og Tongo. «Mao» er blant folkegruppene som NMS ble kalt til å arbeide med i Etiopia for over 50 år siden, men som av en eller annen grunn falt igjennom i det politiske og også i det kirkelige arbeidet. De ble til «folket som ikke blir sett».

Det er ikke lenge siden at Mao-prosjektet, et samarbeid mellom NMS og SIL Etiopia, tok sikte på å studere og kartlegge de seks forskjellige Mao-språkene mer detaljert. Dette var utgangspunktet for Hozo ortografi- og ordbok-arbeidet, som igjen er grunnlaget for de første skrevne tekstene på dette språket.

På denne bakgrunn er det som skjedde fredag ​​6. mai på Ben’s Icon Hotel i Asosa ikke mindre enn en liten sensasjon: Arild Bakke, NMS-leder for Øst-Afrika, kunne overlevere 300 eksemplarer av den aller første boken på Mao Hozo til Olana Lencha, lokal koordinator for Mao-prosjektet i Asosa – og  «forfatteren» av teksten. Og det er ikke hvilken som helst tekst, men gjenfortellingen av en av de vakreste historiene i bibelen på Mao Hozo-språket (Ak’mo Wandi): Lignelsen om Den barmhjertige samaritan – Shoomi Samariya moo biashmora.

«Bloom Workshop» for laging av enkle bøker på «nye språk». Mao Hoyo-gruppen med språkkonsulent Klaus-Christian Küspert, Addis Abeba, februar 2022

Oversettelsen av Den barmhjertige samaritan var et resultat av en «Bloom Workshop» i Addis Abeba i februar i år som jeg hadde gleden av å lede. «Bloom» er et smart SIL-program som gjør det enkelt å lage bøker på «nye språk». Mange maler med tekster og vakre bilder med alt fra barnebøker til de viktigste bibelske historiene kan lastes ned gratis og historiene kan gjenfortelles med enkle ord.

Sammen med Olana og teamet hans er vi selvfølgelig stolte over det vi har oppnådd. For bare en kort stund siden fantes det ikke et skrevet ord på Hozo. Med den lille boken om Den barmhjertige samaritan på trykk og den fremtidige ordboken, er Hozo på vei til å bli «et riktig språk», et språk som rår over det trykte ordet, noe som betyr mye for folket!

Dette skal bare være begynnelsen! Vi er for tiden i ferd med å oversette flere bibelske historier til Mao Hozo-språket og vurderer å inkludere andre språk i prosjektet, for eksempel Seze og Gwama. NMS er opptatt av kultursensitivt misjonsarbeid som tar utgangspunkt i målkulturen. Vi er sikre på at denne tilnærmingen kommer til å bære rike frukter og at Mao folkene en dag vil være en del av det store kristne fellesskapet.

Side 6-7 av Den barmhjertige samaritan på Mao Hozo språket (Ak’mo Wandi)

Tekst: Klaus-Chrisian Küspert; foto: Klaus-Christian Küspert og Aslak Gotehus

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp