Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Gumuz GT oversettelse. Smittende entusiasme og imponerende kvalitet

Oversettelsen av Det gamle testamente til Gumuz skrider frem og viser gode resultater. Flyttingen av oversettelseskontoret fra Kamashi til Asosa vil lette kommunikasjonen og øke sikkerheten for oversetterne.
Del Facebook Twitter E-post

Vi sitter på det nye oversettelseskontoret i Asosa med de tre gumuz bibeloversetterne pastor Sudi Gote, Lozran Ayana og Zegeye Belew, og koordinatoren for oversettelsesteamet, vår mangeårige kollega Hambisa Ayana. Ute har temperaturen passert 30 grader, men inne i huset holder en bris det kjølig.

F.v. Zegeye Belew, en av oversetterne, og Klaus-Christian Küspert, NMS rådgiver, diskuterer noen setninger i 4. Mosebook, kap. 25

I mer enn ett år har de tre oversetterne og jeg jobbet sammen tre dager i uken ved hjelp av video møter og klart å oversette den første, andre og fjerde Moseboken, sjekket setning for setning og endret det som var uklart. Entusiasmen og engasjementet til teamet er smittsomt og kvaliteten på oversettelsen er imponerende. Zegeye oppsummerer det slik:

– Dagens oversettelse er bedre enn gårsdagens. Vi lærer noe nytt hver dag, og teamet vårt er riktig sterkt. Det er bare gøy å jobbe slik

Allerede i 2003 ba gumuz-menighetene i Blånildalen om en oversettelse av Det gamle testamentet, men av forskjellige grunner tok det til 2020 før ting endelig kom i gang. Til gjengjeld var det blitt gjort grundige forberedelser, oversetterne er vel trent og de lokale menighetene, hovedsakelig fra Mekane Yesus, har vært involvert i alle trinnene. I tillegg har vi en sterk og profesjonell samarbeidspartner i Det etiopiske bibelselskap som er eier av prosjektet og utgiver av bibelen.

Dessverre har den voldelige uroen i Kamashi-området, sammen med hyppige strømbrudd, stengt internett og blokkerte veier, gjort arbeidet vanskelig og satt oversetterne i fare. Derfor har vi i samarbeid med Bibelselskapet bestemt å flytte oversettelseskontoret til Asosa, hovedstaden i Benishangul-Gumuz regionen. Der er det betydelig mer sikkerhet for kollegene, det er bedre internett forbindelse og daglige flyvninger til Addis Abeba gjør det enklere å møtes.

Oversetter Zegeye Belew foran inngangen til de nye kontorlokalene i Asosa

Våre tre oversettere og Hambisa er tydelig fornøyde med avgjørelsen. De lyse og luftige kontorene leies av gumuz kulturforeningen og ligger i en bydel med overveiende gumuz-befolkning. Her blir det god lokal forankring og vi kan regne med at oversetterne kommer til å trives.

Ved hjelp av aktivitetsplanen forklarer Hambisa de neste trinnene: Et lokalt team av korrekturlesere starter med arbeidet i løpet av våren. Hovedfokuset av det lokale teamet skal være språklig flyt og grammatisk korrekthet. Siden alle oversettere er medlemmer av Mekane Yesus, skal dette teamet ha en god økumenisk balanse og inkludere katolikker, ortodokse og reformerte kristne. Når de tre Mosebøkene senere i året en gang til er kontrollert av NMS konsulent og fagfolk ved bibelselskapet, kan en første prøvetrykk være mulig allerede mot slutten av året. Zegeye forteller engasjert:

– Det ville vært den beste julegaven til gumuz-menighetene, og et synlig resultat av arbeidet vårt. Men ved årets slutt skal vi også ha oversatt og revidert 5. Mosebok, Jeremia, Josva og Esther. Det går riktig bra akkurat nå!

Tilbake i Addis Abeba besøker vi bibelselskapet. Også her er man svært fornøyd med gumuz-oversetterne og måten de organiserer arbeidet på sammen med NMS.

– For oss er NMS mer enn en donor. Vi er kolleger og partnere som jobber sammen for å sikre at Den hellige skrift er åpen og tilgjengelig for alle mennesker,

sier Endrias, prosjektkoordinator ved Det etiopiske bibelselskapetet (EBS). Og direktøren Mr. Yilma Getahun legger til at dette året blir et spesielt fruktbart år for bibelselskapet. Det skal utgis hele fire nye oversettelser av bibelen. To av dem, til Kambata sør i Etiopia og nyoversettelsen til det gamle kirkespråket Ge’ez, er finansiert av Det norske bibelselskapet. Da er prosjekt vårt i godt selskap!

Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp