Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Last ned

Kvinner i spissen for mer fred

Dagens situasjon er veldig vanskelig i Etiopia. En krig pågår i den nordlige delen av landet og mange områder er ustabile. I kirken er det likevel noen fryktløse kvinner som går i spissen for å mobilisere lokalsamfunnet mot vold og for en fredelig sameksistens.
Del Facebook Twitter E-post

Presten Desta Danso jobber for å involvere flere kvinner i fredsarbeid

Presten Desta Danso er leder av kvinnedepartementet i Dara synode. Hun har vært på to workshoper organisert av Mekane Yesus kirkens fredskontor. Her begynte hun å tenke mye på hvor viktig kvinners rolle er for å skape fred i kirken, på skolen, i storsamfunnet og i lokalmiljøet. Derfor startet hun fredsklubber på en skole i Dara synode. Hun involverte prestene i grasrotarbeidet sitt og samlet kvinner i kirken. Disse lokale kvinnene kan ikke stoppe krigen andre steder i Etiopia, men de kan være gode eksempler for andre mennesker i lokalsamfunnet. Konflikter kan bare oppstå i et samfunn dersom mennesker lar seg mobilisere for hat og vold.

Desta har nå mobilisert 7500 kvinner som har lært hvor viktig det er at de er mer aktive i arbeid med fred og forsoning. Disse kvinner har ikke noen formell posisjon i samfunnet  men de kan likevel ha stor innflytelse gjennom kirken, familien og ved å stå sammen som gruppe.

Desta fikk ikke midler til opplæringen av kvinnene fra prosjektet og ikke fra kirken eller synoden heller. Likevel sier hun at prosjektet har vært veldig nyttig for henne, og hun holder motet oppe!

Mrs Hana er kvinnesekretær i Wadera menighet i Adola synode som også er sør i Etiopia. Hun har jobb i et statlig kontor og er frivillig i menigheten. Etter å ha deltatt på et kurs arrangert av Mekane Yesus sitt fredskontor følte hun at det var hennes plikt å videreformidle det hun hadde lært. Sammen med kvinnelig prest Worke som hadde deltatt på de samme workshopene som Desta, lagde hun en plan.

Ms Hana gikk på en utrolig reise til 70 menigheter for å fortelle om hvordan man kan ta tak i konflikter og løse dem på en fredelig måte

For å kunne gjennomføre det hun hadde planlagt, tok Hana opp et privat lån fra naboer og kollegaer. Men så ble hun plutselig litt motløs. Hvordan skulle hun nå ut til alle disse folkene hun hadde lyst til å snakke med? Hun ville gjerne møte  70 menigheter i synoden, men det hadde hun ikke nok penger og tid til. Så husket hun på Matteus 28:18: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Hana selv kunne ikke gjøre noen ting, men styrket av at Jesus har all makt,  bestemte hun seg for å prøve. Kirkelederne lot henne reise og gav henne et støttebrev der de skrev at Hana er på en offisiell reise for kirken.

Hun klarte å møte representanter fra de 70 menighetene ved å samle dem på 7 steder som hun kunne reise til. For å komme seg rundt, måtte hun leie en motorsykkel. Hun tok med seg en annen kvinne slik at hun ikke skulle bli sett alene med en mann på veien, spesielt når de krysset elver. I området der Hana jobber er det flere etniske konflikter mellom mennesker som bor langs fire små elver. På hvert av stedene samlet hun kvinner og menn og snakket med dem om hvor viktig det er at de står sammen mot vold og for nestekjærlighet.

Hana forteller at hun føler at kvinner er under større press enn menn. For eksempel får kvinner i motsetning til menn ikke dekket utgifter for bensin når de reiser mellom kirkene. Hana måtte betale for motorsykkelen selv. Men når hun kom til menighetene ble de så glad over at hun kom at de mer enn gjerne samlet inn penger til å dekke Hanas utgifter til kost og losji.

«Alle kvinner vet nå hva jeg gjør,»

sier Hana. Kvinnene har også blitt styrket av at Hana har klart å få menigheter til å betale for henne på samme måte som menn, og at kirken har latt henne gå på denne turen med offisielle brev som godkjenner og støtter arbeidet hennes.

Desta og Hana er to kvinner som står imot radikalisering av samfunnet og en økende grad av etnisk splittelse og vold. Vi ber for fred i Etiopia og at færre mennesker vil la seg mobilisere for konflikt, men flere vil jobbe aktivt for fred og forsoning, slik som Desta og Hana gjør.

Tekst: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Bilde: Yihun Berhanemeskel

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp