Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Hambisa Ayana Last ned

Liturgi på Gumuz fører til nytt engasjement i kirken

Kirkearbeidet i Kamashi-området har fått ny fart. Overføringen av Mekane Yesus-liturgien til den nye gumuz-ortografien har ført til økt interesse og større selvtillit i menighetene. Det reviderte nye testamentet på gumuz, skrevet med latinske bokstaver, forventes med stor spenning.
Del Facebook Twitter E-post

Lozran Ayana, evangelist og bibeloversetter, leser liturgien på gumuz for en fullsatt kirke. Lozran er en av de mest ivrige forkynnerne på morsmålet.

Gumuz-folket er en av de fem anerkjente nasjonalitetene i Benishangul Gumuz regionen, og gumuz-språket er ett av de offisielle språkene i denne regionen. En rekke skoler har nå begynt å bruke språket som undervisningsspråk. Deler av Mekane Yesus kirkens liturgi ble oversatt til gumuz i 2003 sammen med Det nye testamente, begge skrevet med etiopiske bokstaver, men spesielt liturgien har bare fått en kort og begrenset bruk.

Samme år, 2003, bestemte regjeringen i Benishangul Gumuz at gumuz skal skrives med latinsk skrift, og det ble utviklet en felles og obligatorisk rettskriving for alle gumuz-dialekter. Denne nye ortografien brukes nå for alle trykksaker på gumuz så vel som på skoler og høyskoler. Den gamle skrivingen med etiopiske bokstaver brukes ikke lenger og blir ikke lenger lært av den unge generasjonen. Dessuten har Det nye testamentet fra 2003 vært utsolgt i lang tid, og et opptrykk er ikke ønskelig.

Begynnelsen av søndagsliturgien på gumuz – revidert og skrevet i den nye ortografien.

Sammen med ønsket om å revidere oversettelsen til Det nye testamentet og overføre det til den nye latinske skrivingen, ble ideen om å oversette Mekane Yesus-liturgien til moderne gumuz reist og støttet av NMS både teknisk og økonomisk. Det ble en lang prosess som startet for mer enn tre år siden; fremdeles er oversettelsen ikke offisielt anerkjent av kirken på grunn av forskjellige årsaker.

Nå har unge, engasjerte kristne tatt affære og samlet de viktigste delene av liturgien i en liten bok som ble trykt og distribuert til menighetene. Resultatet er at søndagsgudstjenesten i mange menigheter nå er fullstendig på gumuz. Menighetene med gumuz-flertall er veldig glade for dette, og de føler at de nå er inkludert i gudstjenesten fordi den blir utført på deres eget språk.

Slik kommer omslaget av det reviderte Nye testamentet til å se ut.

Foruten dette, har revisjonen og overføringen av Det nye testamentet til moderne skrift blitt fullført, og man håper at bøkene endelig vil komme fra trykkeriet høsten 2021. Det forventes at disse nye testamentene på gumuz i helt annen grad kommer til å mobilisere ungdommene til kristent arbeid, og til bruken a morsmålet generelt. I mange år har de fleste menighetene brukt oromo-språket som gudstjenestespråk, delvis på grunn av høy innvandring av oromo-talende mennesker, delvis på grunn av mangelen på liturgi og Bibelen på gumuz. Dette er en av grunnene til at mange unge gumuz har vært nokså passive i kirken eller til og med forlatt Mekane Yesus menighetene. En moderne NT-oversettelse vil styrke den indigene befolkningen i området både i kirken og i samfunnet og øke deres selvtillit.

Reverend Sudi Gote er en av de få kvinnelige prestene. Her leser  hun fra den nye liturgien på gumuz.

I tillegg var det knapt en eneste gumuz teolog den gang NT ble oversatt for første gang. Nå, nesten 20 år senere, har situasjonen endret seg og kirken har til og med gumuz teologer med mastergrad. Disse yngre og vel utdannede gumuz er overbevist om at en grundig revisjon av den kristne terminologien på gumuz både er nødvendig og mulig. Dette, sammen med liturgien og NT, er gode forutsetninger for fruktbart misjonsarbeid i gumuz-området – denne gangen drevet av lokale krefter og båret av kjærligheten til morsmålet.

Tekst: Klaus-Christian Küspert/Hambisa Ayana, foto: Hambisa Ayana

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp