Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: privat Last ned

Vellykket prosjekt – i et nytt område

Helseprosjektet Safe Motherhood i Kamashi i Blånildalen faset ut i desember etter seks vellykkete år. I januar har et lignende prosjekt startet opp lenger vest i Etiopia ved grensen til Sør-Sudan, i Begi Gidami synoden.
Del Facebook Twitter E-post
Lomiche er sammen med kalven sin

Kvinneambassadøren Lomiche Abdisa viser stolt fram kalven hun kunne skaffe seg gjennom den inntektsbringende aktiviteten

Til tross for uroligheter og korona pandemien klarte prosjektet i Kamashi å vise til gode resultater. Gjennom forskjellige aktiviteter ble det skapt holdningsendringer i samfunnet: færre kvinner føder hjemme hvor de er uten hjelp ved vanskelige fødsler med alle farene dette innebærer; i stedet oppsøker de helseinstitusjoner, som redder livet av mødre og barn. Dette er mulig ved hjelp av kvinneambassadører, opplysningskampanjer, opplæring av religiøse ledere og kursing av helsepersonell, noe som har ført til at det er mer og mer akseptert at kvinner ikke lenger føder uten profesjonell hjelp. Kvinner som bor langt unna kan benytte seg av venterommene ved de fem helsesentrene prosjektet støttet, hvor de kan bo og avvente fødselen uten at det koster dem noe. Ei jente i Kamashi bekrefter dette: «Nå til dags går alle til helsesentrene for å føde!» Ved siden av det preventive arbeidet, ble kvinner med en fistelskade kjørt til et spesialsykehus hvor de fikk god behandling. Prosjektet hadde fra starten av en bærekraftig tilnærming: Ambassadørkvinnene kommer til å fortsette å besøke de gravide og er ivrige etter å hjelpe søstrene sine, og siden de fikk små pengesummer til å opprette inntektsbringende aktiviteter som avling av geiter, er de finansielt uavhengig av prosjektet. De statlige helsesentrene med venterommene fortsetter å tilby sine tjenester, og fire nylig opprettete helsekomiteer sørger for at aktivitetene føres videre og hjelper til hvor det er nødvendig.

Hirko, t.v., sammen med Desalegn, som ga verdifull informasjon og materiell videre til den nye prosjektlederen.

Heldigvis er det ikke slutt på dette viktige arbeidet. I Begi Gidami Synoden startet et nytt Safe Motherhood prosjekt i januar med omtrent samme opplegg som i Kamashi. Også her er fokuset på landlige, avsidesliggende strøk. Første skritt var å rekruttere en egnet prosjektleder. Stillingen ble utlyst og det var flere kvalifiserte søkere. Hirko Yosef, en ung mann på 31 år, fikk stillingen. Han er svært aktiv og det er lett å kommunisere med ham. Hirko jobbet i ni år som jordmor på det statlige helsesenteret i Begi. Det er ganske vanlig at også menn er jordmødre i Etiopia. Han ser problemene gravide kvinner har og det er viktig for ham at prosjektet jobber preventivt. Han er også motivert gjennom det som står i Bibelen: “Den som hjelper den fattige, låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort” (Ordspråk 19, 17).

Hirko, prosjektlederen for Safe Motherhood prosjektet

Hirko hadde et viktig møte med forrige prosjektlederen Desalegn i midten av mars. De var sammen i tre dager, hvor Hirko fikk alt materiell som trengs for å gjennomføre opplæringen av kvinneambassadører og de andre aktivitetene. Desalegn skal også være en av lærerne når de første ti kvinnene, som hadde en fistelskade før og er nå friske, får opplæring til å bli kvinneambassadører. Hans deltakelse og erfaringer etter seks år som leder for prosjektet i Kamashi er til uvurderlig hjelp i arbeidet i det nye området.

Ellers er det planlagt å ha opplæring av helsearbeidere, knytte kontakt med tre helsesenter i henholdsvis Tongo, Kondala og Begi og å kjøre kvinner med en fistelskade til spesialsykehuset. På synoden i Begi skal et hus renoveres og benyttes som venterom for gravide kvinner som bor langt unna. Det skal også bygges venterom ved helsesentrene i Tongo og Kondala i løpet av de to første årene.

Som i det gamle prosjektet skal det deles ut babytepper og luer til de nyfødte, strikket i Norge av ivrige støttespillere. Heldigvis finnes det fremdeles noen plagg fra forrige prosjektet ved kontoret i Addis. Siden transporten er svært vanskelig for øyeblikket – ingen reiser til Etiopia i disse tider – er det bra om vi starter langsomt med dette arbeidet slik at det ikke hoper seg opp.

Vi ønsker Hirko alt godt for arbeidet sitt. Må han og prosjektet lykkes!

                                                             Tekst: Sonja Küspert, foto: Hirko Yosef og Desalegn Asefa

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp