Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Tadelech Loha Last ned

Utdanning frigjør fra undertrykking i Etiopia

Den kvinnelige teologistudenten Sinkinesh Garcho i Addis Abeba forteller frimodig om hvordan utdanning har frigjort henne og gitt henne nye fremtidsmuligheter. Hennes nærmeste hadde liten tro på utdanning, men nå studerer hun på masternivå i teologi og drømmer om å kunne ta en doktorgrad.
Del Facebook Twitter E-post

En onkel ble redningen

– I mitt oppvekstmiljø var det negative holdninger til at jenter skulle få utdanning. Hvis en jente fikk muligheten til å gå på skole, var det en utbredt forståelse at hun ikke skulle fortsette utover barneskolenivået. Normalt skulle jentene gifte seg når de ble tretten år gamle. Jeg var imidlertid svært motivert for å få meg en utdanning, og jeg fikk støtte fra en onkel som selv hadde måttet slutte tidlig på skolen.

Sinkinesh Garcho er en målbevisst ung kvinne som kan oppnå mye for kvinner og deres rett på utdanning

Dette forteller Sinkinesh Garcho (35), som nettopp har startet på mastergradsstudiet i teologi på høgskolesenteret til Mekane Yesus-kirken i Addis Abeba. Hun forteller åpent om undertrykkelse i barndomsårene. Hennes onkel, som var villig til å bryte med tradisjonelle forestillinger, ble et viktig redskap til at hun kunne få gleden av høyere utdanning.

Sinkinesh Garcho har fått et stipend fra Det Norske Misjonsselskap, i et samarbeidsprosjekt med Presteforeningen. I perioden 2020-2023 får ti kvinner stipender til å ta mastergrader innen teologi eller ledelse. Det er kvinndepartementet i kirken, med dets leder Tadelech Loha i spissen, som administrerer ordningen.

Motivert for utdanning

– Da jeg hadde gjort meg ferdig med videregående, gikk jeg to år på en bibelskole. I forlengelsen av dette fikk jeg anledning til å praktisere det jeg hadde lært i min hjemmemenighet. Deretter åpnet det seg en mulighet for å fortsette med teologiske studier, til dels med støtte fra mine foreldre som opprinnelig hadde vært negative til utdanning. I 2018 lyktes det meg å bli ferdig med en bachelorgrad i teologi, forteller Sinkinesh og fortsetter:

– Alle hindringene jeg møtte i min oppvekst, har bare gjort meg enda mere motivert for utdanning. Jeg tror at analfabetisme bidrar til «åndelig blindhet». Min bacheloroppgave hadde tittelen: «Å mobilisere kvinner for en tjeneste med undervisning, forkynnelse og ledelse». Motivasjonen for min avhandling var å utfordre negative forestillinger rundt kvinners muligheter til å gjøre en tjeneste i kirke og samfunn.

Den ferske mastergradsstudenten er opptatt av at kvinner skal ha samme muligheter som menn, i kraft av at de er «skapt i Guds bilde». Hun mener at mange afrikaneres negative syn på kvinner, hustruer og unge jenter er preget av deres kulturelle briller. Det finnes et destruktivt kvinnesyn som en må ta et oppgjør med. Undervisning og opplæring er, ifølge Sinkinesh, den beste måten en kan gi kvinner verdighet, og å frigjøre dem fra kulturelle fordommer.

Takknemlig og optimistisk

Sr. Tedelech, MA, leder kvinnedepartementet i Mekane Yesus kirken

Sinkinesh Garcho takker kvinnedepartementet i Mekane-Yesus-kirken og Det Norske Misjonsselskap for stipendet.

– Jeg takker Gud for at han har latt dere være redskaper for at jeg skulle kunne følge et masterprogram i teologi. Gjennom høyere utdanning blir jeg nå utrustet til en tjeneste i kirken. Om Gud vil, håper jeg å ta en doktorgrad i fremtiden. Mitt mål er å bli stadig bedre til å konfrontere kulturelle misforståelser i lys av en bibelsk forståelse. Jeg har en visjon om å være et instrument for å frigjøre kvinner overalt hvor Gud sender meg. Det er et privilegium og en stor glede å kunne bidra i Guds plan og misjon, avslutter Sinkinesh.

Informasjon om stipendprogrammet:

Det Norske Misjonsselskap har i samarbeid med Presteforeningen i endel år gitt støtte til høyere utdanning for kvinner innen henholdsvis teologi og ledelse i Mekane Yesus-kirken i Etiopia. De siste fire studentene i det gamle stipendprogrammet fikk sine diplomer litt forsinket under koronapandemien. I oktober 2020 ble det tatt opp fem nye studenter. Studentene Sinkinesh Garcho, Nardos Hiruy og Jrgfe Boneya har begynt på det toårige masterstudiet i teologi, mens Asebech Haile og Abjedo Autol har fått stipender til å ta mastergrad i ledelse. Ytterligere fem kvinnelige studenter får komme inn på denne stipendordningen i 2021. Studiene skjer på høgskolesenteret til Mekane Yesus-kirken i Addis Abeba, og det er kvinnedepartementet i kirken som administrerer stipendordningen.

Toppbildet viser blant annet de fire studentene som fikk sine diplomer i høst. Fra venstre: Rev. Dr. Bakure Dabba, kvinnedepartementet; Tadelech Loha, leder for kvinnedepartementet; Worknesh Genno, NMS Etiopia feltkoordinator; Habtame Merga og Ayelu Gudeta, begge med Master i «Organisational Leadership»; Aster Wakjira og Rajitu Almadi, begge med Bachelor i teologi; Abebech Kussa,  kvinnedepartementet og Sophie Küspert-Rakotondrainy, rådgiver NMS Etiopia, med Anna Sophia på armen.

Tekst: Arild Bakke, foto: Tadelech Loha

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp