Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Et språk som ikke burde være …

Språkarbeid, arbeidet med menneskerettighetene og evangelisering er sider av samme sak i vårt arbeid med Mao folket. Nå er vi i gang med en ordbok for Hozo språket, et arbeid som like gjerne kan ses på som evangelisering.
Del Facebook Twitter E-post

«Et språk som ikke burde være …» slik beskriver en ung Mao sitt eget morsmål, Hozo. Men hvis språket ikke burde finnes, stilles det spørsmålstegn ved hele personen og dens kultur. Og et språk uten skrift har ikke samme verdi som et språk som finnes i bøkene. En elev forteller:

Lærerne sa: ‘Dette språket som ingen kjenner i denne skolegården, hvordan kan du snakke det? Har dette språket et alfabet eller ikke? Dette språket uten regler, hvordan kan du snakke det? ’ og han truet oss. Så vi snakket språket bare med hverandre.

En annen bekrefter:

Ja, vi må snakke i det skjulte. Når vi sitter blant dem og bruker språket vårt, sier de: ‘fuglespråket begynner, fuglespråket begynner’ og gjør narr av oss.

Det er slike historier om mobbing og trusler som gjør at mange Mao ser dypt ned på sitt eget språk og sin kultur. For å bedre på situasjonen, har vi begynt å jobbe med en ordbok for Hozo-språket. I denne ordboken vil vi samle det grunnleggende ordforrådet til dette språket (ca. 12 000 ord) og dokumentere dets eksistens. Det er mye mer enn en vitenskapelig øvelse. Mange Hozo venter med stor spenning på å kunne holde noe i hånden som dokumenterer deres verdi som mennesker!

Andreas Joswig (PhD) fra SIL under et digitalt møte om Hozo ordbok og rettskrivning

Arbeidet med ordboka krever utvikling av en foreløpig rettskriving. I dette arbeidet samarbeider vi med dr. Andras Joswig fra vår partner, SIL International. I et nettverksseminar viste Andreas grunnprinsippene for å lage ordbøker, han ga oss gratis tilgang til det nødvendige programmet. Andreas vil være tilgjengelig som konsulent under utviklingen og testingen av rettskrivningen.

Parallelt med utviklingen av ortografien og ordboka, har vi lansert et bredt stipendprogram for unge Mao Hozo. Utdanning er nøkkelen til utvikling: En av studentene i programmet sier det slik:

Før var det ingen utdannede mennesker. Men i fremtiden vil vi være sterke, og ingen tenker lenger at språket vil forsvinne. Når vi nå studerer dette språket, begynner utviklingen.

Kurs i muntlig bibelfortelling (OBS) for unge Mao som snakker 4 ulike språk! Opplegget er en stor suksess, og deltakere fungerer som frivillige evangelister på sine hjemplasser – og på sine morsmål!

Dette arbeidet er uløselig knyttet til evangelisering. Dørene for evangeliet er vidt åpne hos Mao-folket, men hittil har det manglet det rette verktøyet og en god tilnærmingsmåte. Hvert menneske er skapt i Guds bilde, det er ingen mennesker, språk og kulturer «som ikke burde være». Det var «Oral Bible Story Telling»-prosjektet som sparket døren opp. En ung Mao forteller om hva som skjedde da han tok med seg muntlige bibelfortellinger til familien på landsbygda:

Alt dette skjedde fordi de hørte oversettelsen av bibelhistoriene på sitt eget språk. Dette økte deres ønske [om å bli kristen]. Vi spilte inn noen bibelfortellinger […] sist. Jeg tok dem med meg, og de hørte det, og de ble veldig overrasket.

Det store målet er å gjøre Skriften tilgjengelig på Hozo språket. Det vil ta mange år, men vi er ved godt mot og folks entusiasme bakker oss opp. Ordboken er et skritt videre i vår helhetlige tilnærming for å bekjempe urettferdighet og dele evangeliet ved Mao folket.

 

Tekst: Klaus-Christian Küspert; foto: Klaus-Christian Küspert og Mariyam Yohannis

Intervjuer med Mao ungdommer: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp