Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Desalegn Asefa Last ned

Full aktivitet mot slutten

Safe Motherhood prosjektet i Kamashi området fases ut i slutten av året. De aller fleste aktivitetene som var planlagt vil være gjennomført før prosjektet avsluttes.
Del Facebook Twitter E-post

Prosjektet støttet forebyggende aktiviteter mot Covid 19 ved å kjøpe inn materialet som masker, desinfeksjonsmiddel osv.

I begynnelsen av året var det en vanskelig situasjon i området med politisk og sosial uro;  så kom korona og de fleste aktivitetene måtte uansett avlyses. I andre halvdel av året ble det heldigvis mye bedre.

I september kunne de 10 ambassadørkvinnene som hadde fått opplæring i  desember 2019 endelig møtes igjen. På ungdomssenteret i Kamashi kunne de utveksle sine erfaringer, snakke om utfordringer og få råd og veiledning fra prosjektlederen Desalegn.

I august ble prosjektet spurt om hjelp med forebygging og bekjempelse av Covid 19. Spesielt i Yaso var det flere tilfeller av sykdommen og helsearbeidere ville gjerne gjøre en innsats, men manglet midler til å kjøpe det nødvendige materialet og å sette i gang. Etter kommunikasjon med seksjonslederen fikk prosjektet grønt lys til å hjelpe til. Det ble holdt informasjonskampagner og materialer som masker, antibac osv. ble delt ut.

Tre av de fire kvinner med en fistelskade på vei til spesialsykehuset.

I oktober ble fire kvinner med en fistelskade kjørt til Metu. To er allerede operert og frisk igjen. Én har en stor skade som bare kan behandles ved fistulahospitalet i Addis Abeba som for øyeblikket er stengt pga. korona. Lekkasjen på den siste kvinnen skyldes noe annet og kan bli behandlet på annen måte.

I slutten av oktober ble alle 50 ambassadørkvinnene invitert til et avsluttende møte. Grunnet korona skjedde dette i to runder, hvor til sammen 41 kvinner møtte opp; noen kunne ikke komme pga. spenninger og usikre veier. Kvinnene er fremdeles motiverte, ikke bare fordi de fikk økonomisk støtte for å starte opp igjen med inntektsbringe aktiviteter etter at de mistet mye eller alt de

Ambassadørkvinnene vil fortsette å være aktive selv om prosjektet fases ut – dette er svært gledelig!

eide under urolighetene i fjor. De lovet å fortsette med å besøke gravide kvinner i nærmiljøet selv om prosjektet fases ut; noe som de etter hvert har blitt vant til. Helsearbeiderne deltok også på møtene og lovde å samarbeide med kvinneambassadørene også i fremtida.

Nå gjenstår det to aktiviteter: å opprette helsekomiteer på fire steder fordelt over hele prosjektområdet, og en avsluttende evaluering i desember. Helsekomiteene består av frivillige som skal støtte kvinneambassadørene og følge opp helsearbeidet i dalen. Det betyr at prosjektet vil være bærekraftig, og det forebyggende arbeidet for gravide kvinner vil fortsette selv om prosjektet fases ut.

Mens prosjektet i Kamashi forbereder seg på en god avslutning, er det sendt en søknad om et lignende prosjekt i Begi synoden med oppstart i januar 2021. Utenfor byen Begi, som ligger langt vest i landet mot grensen til Sør-Sudan, er det store områder hvor helsetilbudet er svakt og infrastrukturen dårlig, og hvor kvinnene oftest føder hjemme, noe som innebærer høy barnedødelighet og mange fisteltilfeller. Forhåpentligvis vil prosjektet bli godkjent slik at vi kan starte opp tidlig neste år.

Tekst: Sonja Küspert; foto: Desalegn Asefa, 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp