Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Desalegn Asefa Last ned

Besøk av prosjektlederen

I desember 2019 fikk ti nye kvinneambassadører opplæring. I vår skulle de hatt en oppfølgingssamling, men grunnet kommunikasjonsproblemer og korona pandemien var dette ikke mulig. Derfor besøkte prosjektlederen Desalegn dem hjemme.
Del Facebook Twitter E-post
Bildet viser ambassadøren Lomiche Abdisa sammen med kalven

Lomiche sammen med kalven

Politisk er det blitt roligere vest i Etiopia og det er prinsipielt mulig igjen å gjennomføre alle prosjektaktivitetene. Men så kom korona pandemien og det ble nye restriksjoner, f.eks. mot å gjennomføre kurs og samlinger. Derfor var det ikke mulig å invitere de ti nyopplærte kvinneambassadørene fra desember 2019 (se blogg artikel 26.2.2020) til Kamashi hvor de skulle utveksle sine suksesser, erfaringer, utfordringer og problemer. I stedet besøkte prosjektlederen Desalegn de ti kvinnene i hjemmene sine. Han traff ni av dem, den tiende fikk nylig barn og oppholdt seg hos foreldrene sine.

Bildet viser ambassadøren Sunke sammen med dattera si

Sunke valgte å ha småhandel som inntektsbringende aktivitet

Alle ni har det bra, er aktive og oppsøker gravide kvinner i nærmiljøet for å gi råd og oppfordre dem til å gå til svangerskapskontroll og føde ved en helseinstitusjon. Tilsammen har de besøkt 29 gravide kvinner, hvorav ni har født ved en helseinstitusjon, mens de andre fremdeles venter på fødselen. Heldigvis fungerer helsesentrene bra igjen, venterommene blir brukt og antall fødende stiger .

For å hjelpe ambassadørkvinnene, fikk alle en finansiell engangstøtte til å starte med inntektsgivende aktiviteter. Målet er å gjøre kvinnene uavhengig av prosjektet og gi dem inntekter til livets opphold. De fleste valgte å kjøpe gjeter; to valgte noe annet.

Lomiche Abdisa fikk i tillegg penger fra mannen sin og kunne kjøpe en gravid ku. Nå er kalven født og Lomiche er stolt eier av både ku og kalv.

Sunke Debela ville heller drive med småhandel enn med oppdrett av dyr, og det ser ut at hun både trives med det og får inn penger.

Tekst: Sonja Küspert, foto: Desalegn Asefa

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp