Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Hambisa Ayana Last ned

Et stort skritt mot målet: EECMY Synode i Benishangul Gumuz

Allerede i 2013 ble det bestemt at Mekane Yesus menighetene i Didessa- og Blånildalen i vestlige Etiopia skulle organiseres i egen synode. Så skjedde veldig lite over lang tid. Nå har prosessen fått fart igjen og er meget lovende.
Del Facebook Twitter E-post

På torsdag i forrige uke møtte lederne for de 5 prostiene i Kamashi distrikt (Kamashi, Agalo, Yaso, Sedal og Belo Jiganfoy) ved ungdomssenteret i Kamashi. Temaet var informasjon fra møte med kirkeledelsen i Addis og detaljer om etableringen av ny EECMY Synode i denne delen av  i Benishangul Gumuz regionen.

Rev. Abera Negeri leder arbeidet med opprettelsen av egen EECMY Synode i Kamashi og Metekel distriktene. Han har i flere årtier vært en god og trofast partner for NMS sitt arbeid «i dalen»

Den andre uka i mars hadde Rev. Abera fra Kamashi og Rev. Dinka fra Agalo et lenge etterlengtet møte med presidenten av Mekane Yesus kirken, Rev. Yonas, ved hovedkontoret i Addis Abeba. Eneste tema var etableringen av synoden «i dalen». Allerede i 2013 bestemte generalforsamlingen til Mekane Yesus kirken at «parishes» i Kamashi distriktet –  for det meste bebodd av gumuz – skulle skilles ut fra Western Synod og Central Synod (Nekemte) og organiseres som egen synode. Etter en god start med aktiv hjelp fra NMS gikk saken imidlertid i langdrag, delvis på grunn av den politiske situasjonen, delvis på grunn av interne problemer i de berørte synodene  og muligens også på grunn av en viss passivitet i lokalsamfunnene i dalen.

På møtet i Kamashi kunne Rev. Abera fortelle at møtet med kirkepresidenten var en stor suksess. På sommerens kirkemøte skal det bestemmes at området registreres som «Synod under Construction» under navnet «Dall Dambe» (gumuz for «Blånil» og «Didessa» – de to største elvene i området). Dette gjør det mulig å velge en foreløpig ledelse med president og generalsekretær i spissen, og å ansette en prosjektleder for detaljene på de siste meterne for endelig etablering av synoden. Hvis alt fungerer kan dette skje allerede i høst.

Lederne for de 5 «parishes» i Kamashi distrikt tok imot informasjonen med stor glede og bekreftet at de skulle gjøre alt de kunne for drive frem prosessen til en god avslutning. Følgende ble bestemt:

– Hvert prosti lager et komplett register over alle kirkemedlemmer;

Gjestehuset på den nye synodetomta ble bygget med midler fra Frikirken og skal skaffe inntekter til driften av synoden.

– Alle medlemmene får opplæring om å skape egen inntekt til kirken; prestene og evangelisten må undervise dem og motivere dem til å bidra med de talentene de har;

– Det må jobbes hardt for å ferdigstille bygningene på den nye synodetomta (kontor og gjestehus);

– Den nye synoden trenger egen konto, kvitteringsblokker, stempel, osv. Og det bør ansettes en ansvarlig for at økonomien er under kontroll helt fra begynnelsen;

– Det bør allerede nå samles og spares penger for en høytidelig innvielsesfest for den nye synoden;

– Lederen for ungdomssenteret, Hambisa Ayana, ble bedt om å utarbeide en søknad til NMS om støtte til etableringsprosessen av ny EECMY synode i dalen.

Det mest gledelige av alt er at lederne for prostiene i dalen – uten unntak etniske gumuz – ikke lenger venter på at noen utenfra skal organisere for dem, men har tatt initiativet med opprettelsen av «Dall Dambe Syond» fullt ut i egne hender. Det er et sterkt og tydelig eierforhold som får meg til å tro a denne prosessen nå endelig vil føre frem. Søknaden om støtte fra NMS er mottatt; den omfatter mest stipend for utdanning av nye ledere, men også en del driftsstøtte og noen investeringer. Nå fremstår det å se om betingelsene ligger til rette for at NMS kan innvilge hele eller deler av søknaden, og hvem som følger opp prosessen. I alle fall har vi aldri vært så nær en egen synode i dalen som i dag!

Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp