Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: EECMY Last ned

Mekane Yesus og Korona

Mekane Yesus kirken og kirkens utviklingsorganisasjon (DASSC) har ikke vært sene med å sette i gang initiativer og prosjekter for å forebygge spredningen av korona i Etiopia, hjelpe de mest sårbare og rope opp til bønn og faste for en verden i krise.
Del Facebook Twitter E-post

Bønn for det nye prosjektet: Generalsekretær Teshome Amenu, Mekane Yesus President Yonas Yigezu og DASSC Commissioner Girma Borishe (f.v.t.h)

Prosjektet «COVID-19 Emergency Response Project» (CERP) ble lansert av DASSC den 9. april og skal blant annet jobbe med informasjonskampanjer, opprettelse av håndvaskingsstasjoner, vannforsyning til sårbare grupper og levering av sanitærmateriell. Det begynner i Addis Ababa og skal spres til alle regionene i landet.

Kirkepresident Yonas Yigezu holdt en tale ved lanseringen av prosjektet der han sa: «Vi har alltid stått opp for de som lider hungersnød og er i krise. Også nå er vi sammen med folket vårt for å bekjempe denne sykdommen med alt vi kan; med bønn, kurs, bevisstgjøring og støtte de trengende.»

Første aktivitet i prosjektet er en varebil skal kjøre rundt i Addis med informasjon om COVID-19.

Prester marsjerer for solidaritet og bønn i påvente av korona-krisen

Andre aktiviteter er på mer lokalt nivå, men er ikke mindre viktige av den grunn. I Central Synod i Nekemte i vest, startet koordinator for barne- og ungdomsdepartementet Wagari Olani sammen med ungdomslederne i de ni menighetene i Nekemte by et nytt initiativ. De organiserte 350 – 400 frivillige som arrangerer bønn, bevisstgjøring og evangelisering. Det er bønnesamlinger hver kveld helt til midnatt eller til klokka 3 om morgenen, med mennesker spredt utover kirkerommet for å holde avstand. Bønnen er organisert på en slik måte at det alltid vil være mennesker som ber hver dag.

Ungdomsgruppens ledere startet med å samle inn penger blant medlemmene i menighetene for å kunne produsere informasjonsmateriell om hvordan man kan unngå å bli smittet av COVID-19. Brosjyrer, plakater, fat, vannkanner, såpe, t-skjorter osv. ble laget eller kjøpt for kampanjen. Spesielt på dager med marked går ungdommene rundt og informerer. De setter også opp tønner med vann og oppfordrer folk til å vaske hendene, og benytter denne anledningen til å gjøre folk oppmerksomme på hva som kan gjøres for å unngå å bli smittet med korona-viruset, og hvordan de kan beskytte seg selv ved å lære om begrensningene som er satt opp av det etiopiske helsedepartementet.

Bønn for verden i Nekemte sentrum

Når folk kommer for å vaske hendene og får informasjon, bruker ungdommene også muligheten til å dele evangeliet. Mange har hørt om COVID-19 gjennom media og er bekymret. Den godheten som ungdommene fra Mekane Yesus-kirken viser, vekker nysgjerrighet og får folk til å spørre hva som motiverer dem til å vise nestekjærlighet for andre.

Synodepresident Asefa Woyessa i Central Synod oppfordrer alle til å dele av det de har, fordi de økonomiske innstrammingene gjør livet enda vanskeligere for de mest utsatte gruppene i samfunnet.

«Det er vårt felles ansvar å få alle gjennom denne vanskelige tiden, så la oss ta vare på hverandre», var hans budskap.

Informasjon: Mekane Yesus Informasjonkontor ved Ruth Eva Osmundsen
Oversatt og bearbeidet av Sophie Küspert-Rakotondrainy

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp