Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Desalegn Asefa Last ned

Nye ambassadører og friske kvinner

Selv om det var uroligheter i Blånildalen i 2019 kunne prosjektet gjennomføre de fleste planlagte aktivitetene: ti kvinner fikk opplæring til å bli ambassadører og tre kvinner med en fistelskade ble kjørt til et spesialsykehus og kom tilbake friske.
Del Facebook Twitter E-post

I begynnelsen av 2019 var situasjonen i dalen ustabil på grunn av politiske uroligheter. Det førte bl.a. til at sykebilen ikke kunne kjøre til høylandet til nærmeste sykehus med fødende som skulle få keisersnitt på et sykehus. Det er bekreftet at minst to kvinner døde under fødselen på vei til et sykehus lengre unna og en kvinne fikk en fistelskade. Mørketallene er mest sannsynlig høyere. Flere babyer døde også under fødselen.

Heldigvis ble situasjonen bedre i løpet av første halvår. Hverdagen kom sakte tilbake til det normale og prosjektet kunne starte opp aktivitetene igjen. I juli kunne to workshoper for helsearbeidere gjennomføres (se NMS Etiopia Blogg 20.08.2019).

Det var godt og viktig for ambassadørene å møtes igjen på et oppfriskningskurs. Nå er de motiverte til å ta opp aktiviteten igjen.

I september ble alle 40 kvinneambassadørene fra første fase invitert til et oppfriskningskurs. Dette var spesielt viktig siden de fleste hadde lavt aktvitetsnivå. Noen av dem hadde måttet flykte til høylandet under urolighetene, men kom tilbake igjen. Prosjektet klarte å støtte  kvinnene med et pengebeløp, noe de trengte sårt, siden de fleste ambassadørkvinnene hadde mistet mye. Noen hadde til og med mistet alt de eide inkludert hus og hjem. Kurset og støtten viste kvinnene at de fremdeles er en del av prosjektet og sett og verdsatt av det. De lovde å bli mer aktive igjen. Siden kvinnene som bor lengst unna ikke kunne komme til kurset, besøkte prosjektlederen dem hjemme.

De tre kvinnene med en fistelskade ankommer Metu sykehus – og alle ble friske igjen etter første operasjon!

Tre kvinner med fistelskade kunne endelig kjøres til spesialsykehuset og ble friske etter første operasjon. Alle tre ble kort tid etterpå med på et nytt kurs i desember, hvor tilsammen ti kvinner ble opplært til å bli nye kvinneambassasører. Det var en fin og svært variert gruppe: seks av dem er protestantiske kvinner, en er ortodoks, en katolikk, en Muslim og en som følger den tradisjonelle religionen. Dette viser at prosjektet inkluderer alle kvinner uansett hvilke religion de tilhører.  Kvinnene trivdes sammen og hadde et godt fellesskap. Bildet oppe viser kvinnene på siste dagen, hvor de fikk diplom og nye klær.

Tekst: Sonja Küspert, foto: Desalegn Asefa

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp