Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Det handler om å bli sett

"Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem!" (Mk 2,11)
Del Facebook Twitter E-post

Onno – dombo – siazi… «En – to – tre…» Så begynner lovsangen på Hozo, et av de minste av Mao språkene, først litt nølende, så i full styrke. Det er Milki som har andakt i dag, og han taler og ber med stor innlevelse på morsmålet sitt. Men når han tar fram bibelen og begynner å lese, er det på Oromo, et språk som alle skjønner men som ingen har som morsmål.

Vi er i Asosa hvor 10 unge Mao fra Begi området for tredje gang er samlet i to uker for å lære å gjenfortelle bibelhistorier på sitt eget morsmål. Treningssamlingene må gjennomføres i Asosa og ikke der hvor deltakerne bor. Det er trist; regjeringen i delstaten Oromia tillater ikke arbeid med lokale språk, og noen bibeloversettelse er heller ikke i løypa. Men det er lov å gjenfortelle det som står i Bibelen med egne ord.

Til å begynne med er Sabri, ei av bare to jenter, nokså sjenert. Men etter hvert og med god hjelp av gruppa forteller hun flytende om den lamme mannen som tar båren sin og går hjem etter å ha møtt Jesus

Metoden er slik: Isayas, en av lærerne fra SIL, NMS sin partner i Etiopia, forteller historien på Oromo – langsomt og med gjentakelser. I dag er det fra Markus kapittel 2, de første 11 versene: historien hvor den lamme fires ned til Jesus gjennom en luke i taket, og Jesus sender mannen hjem med ordene «Sønn, dine synder er tilgitt.» En fin historie det er enkelt å lage bevegelser til.

Nå er det deltakernes tur. En etter en kommer de fram og gjenforteller historien, noen hviskende og sjenert, andre med innlevelse og sterk røst. Hvis noen leter etter ord, hjelper de andre, og det blir straks livlige diskusjoner om hva som skjer i historien og hvordan det best uttrykkes på Mao Hozo. Det her er utrolig engasjerende, og det er umulig ikke å bli smittet av fortellergleden.

Om ettermiddagen går man mer systematisk til verks, da diskuteres det enkelte ord og fraser av «bibelspråket» og hvordan det kan gjengis på Mao Hozo.

Olana Lencha (25) ble kristen for bare 4 år siden – noe som forandret hele livet hans. Nå bor han i Asosa og utdanner seg til bilmekaniker. Hans største ønske: Bibelen på Mao Hozo!

I en pause snakker Marit Mjølsneset og jeg med Olana Lencha (25). Olana er en av få Mao som har avsluttet 10. klasse; nå tar han utdanning som bilmekaniker i Asosa.  Vi spør ham hva det betyr å være med på denne workshopen, og han er ivrig til å svare:

Folket vårt er glemt og språket vårt holder på med å dø ut, vi tør nesten ikke å bruke det utenfor huset. Denne treningen er en stor sjanse for oss – for å lære å fortelle om Jesus og for å løfte opp hele folket vårt og vise verden at vi er til!

Det store målet for Olana er å ha Bibelen oversatt til Mao Hozo. Han selv kom til troen for bare 4 år siden – med iherdig motstand fra sin muslimske familie. Han forteller at møtet med Jesus har forandret alt og at han har blitt en annen person. Han vil gjerne dele denne opplevelsen med andre. Det må skje på morsmålet og Olana ønsker at Mao folket selv skal ta fatt. Da kan evangeliet utfolde sin fulle frigjørende virkning.

Denne workshopen gir grunn til håp og glede. Håp for at evangeliet skal slå rot blant Mao Hozo folket og hjelpe dem til større verdighet.

Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp