Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Revidert oversettelse av Det nye testamentet til gumuz kommer!

Nesten 50 år med gumuz misjon i Blånildalen. Mye gikk bra og i dag er de fleste gumuz kristne. Men det ble en misjon uten bibel på morsmål. Bedringen er i sikte!
Del Facebook Twitter E-post

Det var i 1970 at NMS ble kalt til Etiopia – med et eksplisitt oppdrag fra Mekane Yesus kirken: NMS misjonærene skulle jobbe blant gumuz folket i Blånildalen. Dette oppdraget ble tatt på alvor, og mange generasjoner norske og senere etiopiske misjonærer og evangelister la ned et formidabelt arbeid i dette området – og ble oppriktig glad i gumuz folket!

Arbeidet hadde mange gode og varige resultater: I dag er de fleste gumuz i Kamashi distriktet kristne, med Mekane Yesus som den største kirka. Oversettelsen av bibelen til gumuz språket har derimot aldri stått på agendaen. Det er forunderlig siden det er en vedtatt sannhet at forkynnelsen bør skje på morsmål, og som oftest var det å oversette Skriften noe av det første misjonærene gjør når de kom til en ny folkegruppe.

På 90-tallet ble Det nye testamentet oversatt av en tysk misjonær – i begynnelsen uten kirkes samtykke. Denne oversettelsen var raskt utsolgt og foreldet pga. bruken av amharisk alfabet. Menighetene i «dalen» har i mange år bedt om en nyoversettelse og overføring til det offisielle Gumuz alfabetet med latinske bokstaver, og endelig i 2017 kunne vi gå i gang!

Hambisa er koordinator for ungdomssenteret i Kamashi og leder oversetterteamet

I går fikk jeg beskjeden fra Hambisa, lederen av teamet til tre dyktige og engasjerte unge oversettere at den endelige versjonen av manuskriptet er levert til det etiopiske bibelselskapet. Det som kommer nå er en siste kvalitetssikring, så kan teksten sendes til trykking i Korea. Så gjenstår det å se om vi kan skrape sammen penger nok for å få noen tusen eksemplarer av det Nye testamentet trykket.

Vi er veldig glad og takknemlig for dette og har et visst håp om at vi kan invitere til en høytidelig overrekkelse av en fullstendig revidert utgave av Det nye testamente på «sør gumuz» i offisiell ortografi våren 2020.

I et møte med oversetterne ble det igjen lagt fram det store og presserende ønske av gumuz menighetene i «dalen» om en oversettelse også av Det gamle testamentet. Gumuz har nå minst 200.000 morsmålsbrukere, er offisielt undervisningsspråk i Kamashi zone uten at hele bibelen er oversatt til dette språket. Jeg håper at dette arbeidet kan prioriteres.

Hvis ingen støtter oss, begynner vi bare på egen hånd med å oversette Det gamle testamentet,

sier Hambisa med ettertrykk i stemmen og et svært bestemt uttrykk i ansiktet. Iflg. Hambisa ønsker «100 % av de kristne» en oversettelse av Det gamle testamentet. Når de leser fra Det gamle testamentet i kirka oversetter de som oftest spontant muntlig siden alt skal være på gumuz nå.

Lozran fra Sedal (Sirba) ønsker heller i dag enn i morgen  å starte med Det gamle testamentet

Hambisa, Lozran og Bayata, de dyktige NT oversetterne, står klare og er høyt motivert til å starte med oversettelsen av Det gamle testamentet; Adisse er interessert i å bli med – ikke bare for å ha  «gender balance». Men vi fraråder at de bare starter på egen hånd! Dette kommer vi til å gjøre i fellesskap, helst med oppstart i 2020 og med Bibelselskapet og SIL sin ekspertise i ryggen!

Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp