Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Last ned

Første kvinnelige vise-president!

”Ei kvinnes ledelse er så irrasjonell at hun ikke kan lede kveg ut av fjøset”. Dette er et av mange oromo ordtak som er kjent i Vest Etiopia. Det er kanskje ikke like ofte brukt nå lenger, men det gir oss likevel en pekepinn på en kulturell holdning til kvinner i lederposisjoner.
Del Facebook Twitter E-post

Dinkayew er ei av dem som utfordrer dette og mange andre tilsvarende ordtak og praksiser som kommuniserer et syn på kvinner som annenrangs borgere og mennesker av mindre verdi.
Hun vil kunne bane vei for at enda flere endrer sine holdninger i forhold til kvinner i lederposisjoner.

Dinkayew ble nylig valgt inn som første kvinnelige vise-president i Central Gibe synoden i Shewa. Dette er en av de seks synodene som er med i WEWEP prosjektet, hvor det gjennom de siste 9 årene har blitt jobbet mye nettopp med å bane vei for kvinner som henne.

Dinkayew er ikke redd for å ta ordet. Her presenterer hun fra gruppearbeid under prosjektets Tamar Campaign bibelstudie i Central Gibe synoden i april i år.

Hun er ingen lettvekter innenfor kirkens dører, men tar med seg erfaringer fra mange ulike verv både som frivillig og ansatt i synoden: leder i menighetens kor, medlem i menighetsrådet, leder av kvinnekomiteen, og etter hvert som ansatt i synodens kvinnedepartement. Siden hun ble uteksaminert med en teologigrad fra kirkens teologiske seminar i Addis Ababa er hun blitt ordinert til prest og leder for en av synodens menigheter.

Central Gibe synoden er forbilledlig i sitt arbeid med å bane vei for kvinnelige ledere. Det er ikke nok å ha kvoteplasser for synodens kvinner. Man må også klare å gjøre disse kvoteplassene attraktive for kvinnene. Det er mye som ikke er tilrettelagt for kvinners deltakelse selv om det står på et papir at man ønsker flere av dem inn i ledelsen. I denne synoden tok man noen konkrete grep som synes å bære frukt. For eksempel ble møtene for menighetsrådene flyttet fra kveld til dagtid, da samlinger på kveldene passer svært dårlig for mange kvinner og deres arbeidsoppgaver hjemme. Det ble også bestemt at på reiser skulle kvinnene få de mest komfortable og tryggeste soveplassene – noe som ikke er en selvfølge på reiser på landsbygda. Synoden bestemte seg også for å inkludere kvinnelig omskjæring som en praksis til gjenstand for kirketukt. Mekane Yesus har som nasjonal og internasjonal kirke offisielt fordømt praksisen med kvinnelig omskjæring. Men lokalt står den likevel sterkt mange steder, spesielt på landsbygda, til tross for at den er forbudt ved etiopisk lov. Central Gibe synoden håper deres bestemmelse vil bidra til å forsterke arbeidet med å bekjempe praksisen som ellers består i en rekke holdningsendrende aktiviteter.

Å jobbe strategisk med miljøet rundt kirkens ledere er noe Dinkayew har tro på. En del av dette handler om å være en god rollemodell for yngre kvinner. Dinkayew ønsker å inspirere unge jenter og kvinner til å ta utfordringene med å innta lederposisjoner. Hun understreker at uten Guds styrke ville hun ikke klare å stå i dette:

Det er Gud som har kalt og utfordret meg, og da vil Han stå sammen med meg i de utfordringene som ligger foran. Det er et stort ansvar, men jeg stoler på Guds styrke og ledelse

Og de som fremdeles måtte leve i troen på at kvinner ikke engang kvalifiserer til å lede mer enn kveg ut av fjøset vil bli utfordret nettopp av Dinkayews lederskap som synodens vise-president de neste årene. Det skal bli spennende å følge henne!

Tekst og foto: Marit Breen

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp