Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy Last ned

«Fred være med dere»

"Det første Jesus vanligvis sa var 'fred være med dere'. Derfor er dette også det første kirken bør si til folk!" sa en av prestene som var med på å lage en strategi for hvordan kirken hans kan jobbe med konfliktbevissthet.
Del Facebook Twitter E-post

Kristne som tilhører én etnisk gruppe angriper kristne som tilhører en annen etnisk gruppe. Det er voldelige sammenstøt mellom muslimer og kristne. De ulike kristne kirkesamfunnene står i aggressiv konkurranse med hverandre. Kirken havner i rettssak mot ansatte som misbruker kirkens tomter og eiendeler. Politiske uenigheter ender i opptøyer og tap av liv. Innad i kirkene er det krangel om posisjoner, uenigheter om hvilken by som skal velges som synodesenter, hvor kirken skal bygges…. Listen er lang.

Bildet viser et gruppearbeid med to menn og to kvinner

Deltakerne diskuterer ivrig hvilke kompetanser de har og hvor dette prosjektet vil kunne bidra med kurs innen ulike verktøy for konflikthåndtering

Det er derfor kirkene spør seg selv: Skal vi la alle disse konfliktene ødelegge for mennesker og kirken? Skal vi stå på sidelinjen og se på eller skal vi gripe inn for å megle? Skal folk utenfra se på oss som konfliktskapere? Skal vi ikke være et speil av Jesu fred?

Tre av NMS sine partnerkirker har blitt med på et prosjekt i konfliktbevissthet, den lutherske kirka på Madagaskar, Mekane Yesus kirka i Etiopia og den evangelikale lutherske kirka i Kamerun. Det har skapt stor entusiasme blant de tre kirkene.

Etiopia er en modell for de andre to kirkene siden de allerede har et fredskontor («Peace Commission Office») som jobber med denne problemstillingen, både på hovedkontoret og i synodene. De har samlet meget viktig erfaring som de vil kunne dele med de to andre kirkene.

Bildet viser en kvinne som forklarer resultatet til et gruppearbeid

Deltakerne ble bedt om å fremstille billedlig hvordan kirken kan jobbe med konflikter – et veldig fruktbart arbeid som resulterte i en visjon og overordna mål for arbeidet

Vi må klare å få tak i konflikter og løse dem før de blir for store. Dette må bli en integrert del av arbeidet vårt,

sa en av deltakerne på Madagaskar. Hvis arbeid med håndtering av konflikter, og arbeidet for fred og forsoning blir integrert i ryggraden til kirkene, kan vi oppnå veldig mye. Det er derfor de tre kirkene først skal utarbeide og vedta en strategi som er bindende og gjelder for hele kirken. Deretter skal vi jobbe med å spre denne strategien ut i synodene, prostiene og menighetene.

Tekst og foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp