Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Enda en velutdannet teolog fra Begi

Begi Gidami-synoden er en av de minste i Mekane Yesus-kirken, men har mange høyt kvalifiserte teologer, takket være NMS sitt stipendprogram. Nå er det enda en: Rev. Elias fra Guma Gara Arba-området, langt ute på landet!
Del Facebook Twitter E-post

Reverend Elias Shifferaw kommer fra en liten avsides landsby langt utenfor Begi, tidligere bebodd av mao-folket, områdets opprinnelige befolkning. Nå er flesteparten av folk rundt Begi oromo. Elias har i mange år tjent Mekane Yesus-kirken, først som evangelist, så som prest og i en periode i en lederposisjon ved synodesenteret i Begi. Det var i sin funksjon som leder for evangeliseringsarbeidet at vi i NMS hadde et godt samarbeid med Rev. Elias, spesielt ifm. evangelisering av den sterkt marginaliserte mao-befolkningen.

Portrett av etiopisk teolog med hatt og kappe under "graduation ceremony"

Rev. Elias Shifferaw etter tildelingen av Bachelor graden i teologi

Rev. Elias følte imidlertid bestandig at han manglet en solid teologisk utdanning. Han kunne bare gå til 10. klasse der han bodde, og deretter gikk han på bibelskole og tok så en 2-årig teologisk utdannelse – laveste grad man kan ha for å bli ordinert prest. Da NMS fikk spørsmål fra synoden om vi kunne støtte Rev. Elias slik at han kunne bli en «riktig teolog», var det derfor enkelt å si ja!

Lørdag, 15. juni var den store dagen: Rev Elias feiret uteksamineringen sin som bachelor i teologi, etter 3 års videreutdanning ved Mekane Yesus seminaret i Addis Abeba. Ikke nok med det – synoderådet i Begi utnevnte han umiddelbart til synodens «director for mission and theology». Vi er veldig glad for det – på Rev. Elias sine vegne, men også fordi vi vet at han har forståelse for nødvendigheten for et kulturelt sensitivt misjonsarbeid for minoritetsgruppene, hvor språkarbeidet spiller en viktig rolle. Han er oromo selv, men vokste opp i et område hvor mao-urfolket i dag er en diskriminert minoritet og hvor situasjonen kan sammenlignes med det norsk-samiske forholdet i deler av Nord-Norge for kanskje hundre år siden.

Flere unge med med svarte kappe og gule bånd som ha blitt "graduert" som Bachelor i musikk og media

I svart og gult: Unge menn som har fått Batchelor graden i musikk og media

Sammen med Rev. Elias var 162 nyutdannede teologer samlet i aulaen til seminaret denne lørdagsformiddagen, 17 av dem med mastergrad, resten med bachelor eller «diplom», første trinnet i presteutdannelsen i Etiopia. I tillegg var det 14 unge og sprudlende glade musikere med en fersk BA fra Mekane Yesus School of Music and Media. Det at det var noen veldig få kvinner blant de nye teologene kan tolkes på to ulike måter. Vi kan på den ene siden være glad for at det er kvinnelige teologer i det hele tatt – ingen selvfølge i Etiopia – eller vi kan se det som et tegn på at det er langt igjen til «gender balance» (kjønnsbalanse) i Mekane Yesus.

Begi Gidami-synoden lengst vest i Etiopia hvor de første NMS-misjonærene tidlig på 70-tallet startet misjonsarbeidet i Etiopia, får denne dagen enda en velutdannet teolog. Synoden har nå 3 teologer med mastergrad, med Rev. Worknesh, en av de første kvinnene med denne graden, en annen som holder på med å ta Mastergrad ved seminaret og flere som Elias med bachelor i teologi. Dermed har Begi Gidami sannsynligvis den best kvalifiserte staben i Etiopia – i hvert fall i forhold til synodens størrelse. Og i all ubeskjedenhet: Det er NMS som har støttet utdanningen av de fleste av disse unge prestene.

Foto: Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp