Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: SIL Ethiopia Last ned

Til tro gjennom verdighet

– Vi må tørre å bruke språket vårt og overbevise våre brødre og søstre om at Gud er like glad i Mao-folk som i alle andre folkeslag, sier Milki Kadiro.
Del Facebook Twitter E-post

Mao Hozo-folket er blant de mest marginaliserte og usynliggjorte folkegruppene i Etiopia. Helt siden 70-tallet har NMS-misjonærer prøvd å nå dette folket, men har ikke lykkes. Hozo har blitt drevet stadig lenger inn i veiløse sump- og fjellområder av innvandrende grupper fra høylandet. De har også en fortid som slavefolk og står nederst på den sosiale rangstigen.

FEIL STRATEGI

Få har vært interesserte i kulturen til dette folket, og alle forsøk på å nå dem med evangeliet har vært mislykket. Grunnen er ikke motvilje blant Hozo-folket, men feil strategi: Evangelistene kommer fra den dominerende folkegruppa, bruker deres språk og behandler Hozo-folket på en nedlatende måte. Forandringen har imidlertid kommet gjennom språkarbeidet! Siden 2010 har NMS i samarbeid med SIL begynt å komme i kontakt med personer som snakker Hozo og lyttet til deres historier. På denne måten har vi kunnet vise respekt og ærlig interesse. En ny generasjon er i ferd med å vokse fram.

Ung Mao mann

Milki Kadiro går i spissen for unge mao hozo som ønsker å lære mer om sin kultur – og om Jesus Kristus

Den er mer selvbevisst enn foreldrege-nerasjonen, og Milki Kadiro går i spissen for dem. Han kommer fra Tullu Bercuma, en veiløs landsby som består av noen hytter på ytterkanten av Dabbus-sumpen. Ved hjelp av et lite stipend fra NMS gjennom Begi-synoden kunne han gå på skole. I dag går han i 11. klasse («First prepatory») som første person fra hele Mao Hozo-folket! Familien hans er muslimer eller følger tradisjonell religion, men Milki bestemte seg for å bli kristen. Dette har han fortalt åpent om til familien og hele landsbyen.

 

KURS PÅ MORSMÅL

I 2018 ble det for første gang tilbudt kurs i bibelfortelling på morsmål, gjennomført av dyktige kolleger fra SIL Etiopia. Milki fungerte som døråpner, og overtalte en hel gruppe Mao-ungdommer til å delta på disse samlingene. Tilbakemeldingen er svært positiv og gjør oss ydmyke. Til tross for at de ble utsatt for trakasseringer fra myndighetene og den dominerende folkegruppen fordi de deltok på disse møtene, kom de tilbake gang på gang og lovpriste Gud for å ha åpnet denne døren for dem. – Jeg ønsker meg mer av dette og ber NMS om å fortsette! sier Milki. For fremtiden ønsker han seg flere kurs i bibelfortelling på morsmål, workshops for å lage sanger og dikt på morsmål, og støtte til engelsk-undervisning. Men mest ønsker han seg kurs i bibeloversettelse! Evangeliet på morsmål vil åpne døren for misjon, og for første gang gi Hozo-folket en følelse av et visst likeverd!

DENNE ARTIKKELEN BLE OGSÅ PUBLISERT I ÅRSRAPPORTEN 2018 FOR NMS GLOBAL

Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp