Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Foto: Marit Breen Last ned

Tamar Campaign teamet i Etiopia er i gang!

Tamar er ingen hvem som helst fra Samuels kongesaga i Det Gamle Testamentet. Man kan kanskje si at hennes historie representerer både krise og styrke i Guds hus – i den salvede Kong Davids hus. Tamars historie er både til inspirasjon og advarsel til våre Guds hus i dag – og i Etiopia begynner kirkens ledere å se dette tydeligere gjennom bibelstudiet av Tamars historie fra 2. Samuelsbok 13.1-22.
Del Facebook Twitter E-post

Burde det være krise i Kongens hus når en voldtekt finner sted slik historien formidler – en voldtekt der Tamar’s halvbror Amnon er forbryteren? Sammenlignet med Tamar, hvilke konsekvenser får voldtekten for forbryteren i historien? Og hva sier dette om Davids hus;  hvilke holdninger man har i forhold til slike overgrep; for hvilken posisjon unge jenter som Tamar har i sitt samfunn og sitt hushold? Og sist men ikke minst; hva kan vi lære av denne historien og ta med oss i våre ’Guds hus’ og sammenhenger i dag?

 

Melkamu og Kuleni er Mekane Yesus sine utvalgte Tamar Campaign undervisere. De skal gjennomføre fem slike Tamar Campaign bibelstudier blant kirkeledere gjennom året.

Dette er noen av de spørsmålene som ble diskutert og samtalt om iløpet av de to dagene med bibelstudiet av Tamars historie i Etiopia. Før påske var ca 30 kirkeledere samlet fra tre av Mekane Yesus kirkens synoder for å være med på Tamar Campaign; bibelstudiet som skal få dem i tale rundt tematikken kjønnsbasert vold. Tematikken er noe tabubasert, spesielt i kirken, og krever litt tid for å få deltakerne i gang. Melkamu og Kuleni er Mekane Yesus kirkens utvalgte ’Tamar Campaign undervisere’ og de gjør en imponerende jobb med å skape et godt miljø for åpenhet og samtale gjennom dagene, og losjer deltakerne gjennom studiet på en glimrende måte.

 

 

 

Feministisk agenda?
Gjennom gruppearbeid, presentasjoner, dialog og diskusjon åpnes etter hvert et rom for å dele flere og flere historier. Bønn og sang er også en naturlig del av opplegget som hele veien henvender seg til bibelteksten, samt analysen deltakerne selv har gjort av sin egen kontekst med tanke på hva som hindrer og fremmer kvinners deltakelse og posisjon i deres sammenheng, kultur og tradisjon. Dermed blir det vanskelig å påstå at dette opplegget har en feministisk vestlig agenda som ’kommer utenfra’ eller ’ikke angår oss’.

Gruppearbeid

Alle deltakerne på Tamar Campaign fra tre av Mekane Yesus’ synoder samlet for to dagers bibelstudie

 

 

 

 

 

 

Sterkt om ei ung jentes styrke
Historien til Tamar formidler noe sterkt om ei ung jentes styrke. Til å være ei ung Israelsk jente på Kong Davids tid er Tamar svært modig, velinformert om sitt lands lover og regler; egen kultur og etikette; samt hun er ikke redd for å si nei eller stå opp for seg selv for å redde sin egen – og halvbrorens ære. Likevel blir hun ikke hørt, og har ingen forutsetning for å beskytte seg mot voldtekten som så finner sted. Hun befinner seg i en meget sårbar posisjon som blant annet hennes egen kultur og tradisjon bidrar til å sette henne i.  Til tross for dette fortsetter hun å stå opp for seg selv i det offentlige etter at hun kastes ut av brorens hus. Hun demonstrerer med hele seg hvilket overgrep som har funnet sted og hvilken tragedie dette er for hennes liv. Tamar står opp for urettferdigheten som rammer henne – med alle de konsekvensene dette får for livet sitt.

Maheder

Tamar: Inspirasjon til framtidens unge ledere
Sårbarheten til Tamar er noe Maheder (23) kjenner igjen i sin egen kirke. Hun forteller at de også har flere som Tamar blant seg i kirken. Til eksempel nevner hun hvordan mange unge jenter blir satt i vanskelige og utsatte situasjoner under forventning om at de skal respektere og kanskje også ’tjene’ mannlige evangelister på forskjellige måter. Her er det mye å ta tak i mener Maheder, som er blant de yngste deltakerne på Tamar Campaign. Hun går på en av synodenes bibelskoler og er forbløffende uredd for å tale sant om mye av det hun ser at skjer i sin egen kirke i forhold til urettferdig behandling og overgrep av unge jenter. Jeg tenker; her har vi framtidens kvinnelige ledere og forbilder. Kanskje er hun også inspirert av Tamar og kan ta med noe av hennes mot videre på sin vei som bibelskoleelev på en ellers så mannsdominert utdanningsinstitusjon; hun er uredd, tør å bruke sin stemme; er utdannet og velinformert om hva som skjer rundt henne og en endringsaktør som kirken og samfunnet trenger.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp