Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Hambisa Ayana Last ned

Ett skritt nærmere målet: NT på sør gumuz

I forrige uke leverte lederen av oversettelsesteamet nyoversettelsen av Det nye testamentet til Sør Gumuz til det etiopiske Bibelselskapet. Dermed har vi kommet et stort skritt videre mot målet at gumuz folket skal få Bibelen på sitt morsmål.
Del Facebook Twitter E-post

I 1970 ble NMS kalt til å jobbe blant gumuz folket langs Blånilen i Etiopia. Arbeidet bar frukter, og i dag er flertallet av gumuz befolkningen sør for Blånilen kristne. Mye av evangeliseringsarbeidet skjedde på oromo språket, og selv om antall gumuz morsmålsbrukere er ca. 200.000 mennesker, ble språket lite brukt. Dette har ført til forestillingen at gumuz språket ikke egner seg til gudstjenestebruk. Hambisa, lederen for oversetter-teamet, sier:

«Det er fremdeles mange av de eldre som tror at gumuz språket ikke egner seg til samtale med Gud eller forkynnelse av evangeliet. Men det har kommet en ny generasjon. En nyoversettelse av Det nye testamentet til den offisielle rettskrivningen vil ha en svært positiv virkning både innenfor og utenfor kirka.»

Portrett av en ung gumuy mann

Hambisa Ayana er leder for ungdomssenteret i Kamashi og har ledet oversetter-teamet for Det nye testamentet. Han står også klar som oversetter for Det gamle testamentet!

På 90-tallet ble det laget en oversettelse av Det nye testamentet til sør gumuz, dialekten som brukes i Sirba – Kamashi – Agalo området, men da boken gikk i trykken i 2003, var den allerede foreldet: Myndighetene hadde i da bestemt at gumuz skulle skrives med latinske bokstaver, ikke med det etiopiske alfabetet. Likevel ble 2003 utgaven en suksess, og var utsolgt allerede i 2009. NMS fikk mange henvendelser fra menigheter i Blånildalen som ba om støtte til en nyutgave, men det har vært en lang og tung vei til prosjektet endelig er kommet i gang. For Mekane Yesus kirken hadde prosjektet lite preferanse, og det viste seg at det var mer en bare en teknisk øvelse å overføre teksten til det nye alfabetet. Det måtte gjøres en grundig revisjon av hele oversettelsen: i over 15 år som skolespråk har gumuz gjennomgått en betydelig utvikling.

Nå har vi kommet så langt at den reviderte teksten til Det nye testamentet kunne leveres til det etiopiske bibelselskapet. Manuskriptet er kvalitetssikret av et team av korrekturlesere bestående av teologer fra ulike kirker, morsmålslærere og spesialister fra SIL. Neste skritt er at bibelselskapet kvalitetssikrer en gang til og arbeider med layout. Så må vi finne midler til trykking av bøkene før vi kan sende manuskriptet til trykkeriet. Vi håper å få støtte fra det norske bibelselskapet – og fra ildsjeler som vil se gumuz testamentet på trykk!

Vi håper at gumuz folket får Det nye testamentet med fersk lukt fra trykkeriet til neste år – 50 år etter begynnelsen av gumuz misjonen gjennom NMS! Det store målet er imidlertid ikke nådd: hele Bibelen på sør gumuz. Vi jobber med saken!

Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp