Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Anne Christie Hellenthal Last ned

Mao Komo språkarbeid – fremgang i all stillhet

NMS har i mange år støttet språk- og kulturarbeidet blant Mao og Komo folkene. Det er møysommelig, det tar tid, og det er ikke ufarlig. Men det bærer frukt – mer enn vi måtte tro!
Del Facebook Twitter E-post

Mao Komo arbeidet foregår i det stille. I hele 2018 har det vært uroligheter og etniske spenninger i området, og det fortelles om overgrep og fordrivelse, spesielt i Oromia, hvor arbeidet med minoriteter er forbudt. Så her gjelder det å gå varsomt frem. Flertallet i området er muslimer, og de kristne kirkene har ikke noe godt rykte; evangeliseringen oppfattes som aggressiv og lite sensitiv.

Unge mennesker rundt et bord lager setninger med ark hvor det står enkelte ord

Ord blir til setninger. Morsmåls-alfabetisering på Gwama

Mao og Komo folkene lengst vest i Etiopia er for lengst blitt små minoriteter i sitt eget land, lever i det skjulte og tør ikke vise seg frem med språket sitt og sin egen kultur. Og likevel har det i 2018 skjedd mer enn vi kanskje tror. Mao Komo prosjektet som støttes av NMS og drives av SIL, kan vise til en imponerende liste av aktiviteter og resultater; her er bare et utvalg av aktiviteter:

På Mao-Komo Training Centre i Tongo i Benishangul-Gumuz som ble bygget med støtte av NMS, ble det arrangert en hel rekke kurs for leseferdighet. For noen av Komo og Gwama deltakerne var det første gang i livet de kunne lære å lese morsmålet. I en annen workshop lærte spesielt interesserte folk å lage historier og produsere små bøker. Bøkene som ble produsert er så enkle at de kan brukes i voksen-alfabetisering. Andre workshoper fokuserte på dikt og sanger.

Bildet viser mange små bøker i mange farger.

Her er et lite utvalg av de små bøkene som ble laget på Gwama og Komo

Etter disse workshopene ble historiene gjort til bøker med fine bilder. Til slutt resulterte dette arbeidet i 26 hefter om ulike tema, som ble trykket opp og distribuert. Dette skjedde i samarbeid med landsbyutviklingsprosjektet Green LiP.

 

 

 

 

Alle disse små dråpene – enkle bøker, fremføring av dikt og historier, økt lese- og skriveferdighet på morsmål, eller bare det å kunne samles fritt og uten frykt, er et stort bidrag til å øke selvtilliten av disse sterkt marginaliserte menneskene.

Morsmålslærer skriver setninger på Gwama på tavlen

Setning for setning – skrivetrening på Gwama ved Mao Komo Cultural Centre

Fjorårets eksterne evaluering av prosjektet understreket behovet for å bygge relasjoner med de lokale myndighetene. Følgelig besøkte SIL-prosjektkoordinatoren det lokale og regionale utdanningskontoret i Tongo, og inviterte dem til workshoper og skolebesøk og de planla morsmålbaserte pilotklasser og å opprette landsby-bibliotek. Det vil imidlertid ta tid før noen av disse forslagene blir implementert, spesielt med tanke på den urolige politiske situasjonen.

En gledelig nyhet til slutt: En av de unge Komo som hadde fått trening gjennom prosjektet ble rekruttert som «språkekspert» ved distriktskontoret for utdanning i Benishangul-Gumuz, og en annen Komo ble ansatt som morsmålslærer i Tongo!

Tekst: Klaus-Christian Küspert; Foto: Anne Christie Hellenthal

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp