Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Fremtidsdrømmer, mor Maria og julen

I flere år har NMS støttet unge kvinner til å ta teologisk utdanning - og oppmuntret dem til å bli ledere i sin kirke. Ved et frokostmøte forteller de om sine fremtidsdrømmer, sine hverdagsproblemer og om hva julen betyr for dem.
Del Facebook Twitter E-post

En strålende formiddag i desember møter Ms Worknesh og jeg fra NMS fem litt nervøse teologistudenter på kontoret til kvinnedepartementet til Mekane Yesus kirken. Damene får stipend av NMS. Vertskapet er Sister Tadelech, lederen for kvinnedepartementet og medarbeiderne hennes, Ms Abebech og Rev. Dr. Bekure. Mekane Yesus kirka har bortimot 5000 prester – bare 87 av dem er kvinner, ingen i ledende posisjon. Grunn nok for NMS og den norske presteforeningen å dele ut noen stipend til kvinner som ønsker å studere teologi – og også har planer om å søke ledende stillinger i kirken. Over en kopp etiopisk kaffe og noen rundstykker ber vi dem å fortelle oss litt om deres fremtidsdrømmer, om spesielle utfordringer og – passende til årstiden – om hva julen betyr for dem.

kvinnelig teologi student fra Aira

Habtame Merga fra Aira

Mitt navn er Rev. Habtame Merga, jeg kommer fra Aira. Jeg har en bachelor in teologi, og nå er jeg mastergrad student i “Organisational Leadership». Jeg vil gjerne bli en av lederne i synoden, kanskje til og med generalsekretær. Jeg er redd for å søke en slik stilling, fordi jeg tviler på at jeg har nok kompetanse, men det er mange som oppmuntrer meg og mener at jeg kunne bli en god leder. Jeg er ordinert prest fra før og når jeg nå snart har master i ledelse, vil jeg være godt egnet til å søke en slik stilling; uten å være ordinert prest er det nesten umulig å bli leder i kirken, men mange prester mangler kompetanse i ledelse.

Lærerne forventer at vi har en PC, spesielt vi master studentene. Vi skal levere oppgaver skrevet på PC og laste ned dokumenter. Hvordan skal vi gjøre det? Vi får aldri råd til å kjøpe oss egen PC.

Julen – det er lys. Julen handler om Jesus Kristus som kom med lys inn i vår verden. Jomfru Maria er også svært viktig for oss kvinner. Lyset kom til Maria, det er et symbol; med Maria ble kvinnene inkludert i frelsen. Gud så Maria, og kvinnene ble renvasket. Vi vil alle dra hjem for å feire julen sammen med familien. Ikke alle kan reise, de har ikke penger for bussen, men jeg er heldig. Jeg kan feire sammen med familien.

Ung kvinnelig teologi student fra Mendi

Rajitu Almadi fra Mendi

Mitt navn er Rev. Rajitu Almadi, jeg er fra Mendi. Jeg er ordinert prest med bare 3-årig utdanning, så nå tar jeg en bachelorgrad i teologi. Synoden har lovet meg at jeg skal overta kvinnearbeidet i et prosti når jeg kommer tilbake. Jeg er veldig usikker på om jeg en gang selv kan bli leder for et prosti. Da måtte jeg først bli foreslått og så valgt. Tiden er vel ikke moden for det?

Julen er fremfor alt en stor og flott feiring i kirka, både om kvelden og på selve juledagen [7. januar]. Det er også tiden for helbredelse. Det er mange syke som blir brakt til kirken og blir helbredet i jula.

Kvinnelig teologi student fra Gimbi

Aster Wakjira fra Gimbi

Mitt navn er Aster Wakjira fra Gimbi. Jeg jobbet lenge som evangelist i synoden, men nå er jeg bachelor student i teologi. Jeg ønsker å bli ordinert prest og så skal jeg jobbe i synodens kvinnedepartement eller overta kvinnearbeidet i et prosti. Jeg like å forkynne, og begynte som lekpredikant allerede som ung jente. Det å forkynne er det jeg liker best, og folk sier at jeg er flink til det.

Vi får 1500 birr i måneden [480 kroner] for mat og alle personlige utgifter. Der er veldig lite. Jeg er diabetiker og trenger medisiner, og vi trenger litt såpe for oss selv og for klesvasken, så da blir det lite igjen for maten.

Julen er fra mørket til lyset. Det er Guds kjærlighet som kommer til menneskene. Det er jo på grunn av Eva at kvinnene ble syndige, hun gjorde noe stygt mot Adam, men dette ble tatt bort fra kvinnene da Gud kom til Maria og hun ble Jesu mor. Slik ble kvinnene forsonet med Gud.

Ung gumuz kvinne

Aberash Tamene fra Agallo

Mitt navn er Aberash Tamene. Jeg er fra Agalo i Blånildalen. Etter 10. klasse fikk jeg muligheten til å gå på «Mekane Yesus Women Insitute and Centre» i ett år for å forbedre kunnskapsnivået mitt, og nå tar jeg «diploma» i teologi [3 årig grunnutdanning]. Når jeg går tilbake til Blånildalen vil jeg gjerne jobbe som evangelist for Gumuz folket. Jeg er også interessert i å bli medarbeider i Gumuz  bibeloversettelsesprosjektet og håper at det prosjektet fortsetter.

Julen gjør meg glad. Det er tiden når menneskene er glade i hverandre, når de tilgir hverandre. De er gode til hverandre på grunn av Guds kjærlighet som kom ned til oss. Jeg kan dessverre ikke reise hjem til familien til Blånildalen pga. mye vold, uro og stengte veier.

Ung kvinnelig teologi student fra Addis

Mercy Isa fra Addis Abeba

Mitt navn er Mercy Isa, jeg er født i Jimma, men nå er jeg i Addis Abeba. Jeg kommer fra en muslimsk familie og het Aisha før. Da jeg ble frelst brøt familien med meg, og det er 8 år siden jeg sist hadde kontakt med foreldre og søsken. Jeg ble tvunget til å forlate Jimma og måtte flytte til Addis for å unngå forfølgelse. Så tok jeg ett år på bibelskole og ble evangelist her. Nå studerer jeg teologi på «diploma» nivå [3 år]. Deretter håper jeg at jeg kan ta bachelor i teologi, men jeg har ingen som støtter meg. Drømmen min er å nå ALLE muslimene på jorda eller i det minste i Etiopia og fortelle dem om Jesus. Det å ha funnet frelse veier mer enn opp for å ha mistet familien min!

Jeg er ikke del av dette prosjektet og har ikke råd til å kunne fullføre det siste året. Jeg trenger litt støtte for å komme meg gjennom neste semesteret, ellers må jeg slutte et halvt år før eksamen.*

Julen er kjærlighet. Jeg elsker julen fordi det er da jeg ble født på nytt. Jeg lever alene og uten kontakt med familien, men akkurat i julen savner jeg ikke familien. Da er det Jesu fødsel som står i sentrum, og hvordan jeg også ble født på nytt. Da er alle som tror på Jesus Kristus min familie, og det er mange gode kristne som tar plassen for min egen mor og blir mine mødre.

Rev. Habtame avslutter med å uttrykke stor takknemlighet til NMS og presteforeningen for denne unike muligheten og for tilliten vi viser til kvinnene. En spesiell hilsen og stor takk til alle kvinnene i presteforeningen i Norge! Hun ville så gjerne en gang møte de kvinnelige norske prestene! Så ønsker hun på vegne av alle studentene en velsignet jul og et god nytt år. Måtte Gud velsigne oss alle.

Foto: Klaus-Christian Küspert

* Vi fant spontant noen penger både til Mercy og til Sara, en annen kvinnelig teologi student som er i den samme situasjonen; nå kan de fortsette studiet frem til eksamen i juni 2019.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp