Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Mariyam Yohannes Last ned

Fruktbar forkynnelse på gumuz!

I år begynte prosjektet «Truly Fruitful» («Virkelig Fruktbart») som lærer opp prester og evangelister om bruken av Bibelen etter at den har blitt oversatt på morsmål. Først ute var nord-gumuz, språket i Metkel nord for Blå Nilen. Travis Williamson, misjonær og lingvist, skriver en oppløftende rapport.
Del Facebook Twitter E-post

I prosjektdokumentet til «Truly Fruitful» står det:

For at en bibeloversettelse skal lykkes, skal det mer til enn bare å ha Bibelen i hånden. Når en prest aldri har blitt opplært til å lese og skrive på sitt eget språk, kan det føre til tvil om hans evne til å dele evangeliet med andre på sitt eget språk. Å støtte disse prestene og kirkeledere i egen evne til å lese, skrive, be og forkynne med selvtillit, påvirker hele menigheten og samfunnet!

Travis Williamson skriver:

– På lørdag kom jeg tilbake fra Gilgel Beles i Metekel hvor jeg hadde tilbrakt uken med Mariyam Yohannes [fra SIL Etiopia som driver prosjektet], og hjalp med den første uken i «Truly Fruitful» workshopen med gumuz prester og evangelister. Jeg vil begynne med å si en stor takk på vegne av gumuz menighetene. Jeg har ikke stor tro på organisasjoner som flyr inn, gir en rask teoretisk workshop og så forsvinner igjen. Jeg er glad for å kunne si at «Truly Fruitful» er alt annet enn det. Mariyam gjør en utmerket jobb med å involvere deltakerne, få dem ut av komfortsonen og opp foran forsamlingen med teksten til Skriften i sine hender. Hennes lidenskap for Guds ord er smittsom!

Gruppebilde - gumuz prester og evangelister står og sitter i en halvsirkel

Prester og evangelister fra forskjellige kirker får opplæring i bruken av bibelen på nord-gumuz

– Gumuz-samfunnet, spesielt nord for Nilen, har hatt en svært vanskelig tid med ulike forsøk på å lære seg å lese og skrive på morsmål. Selv om ingen av forsøkene fra ulike kirker, organisasjoner eller staten synes å være en virkelig suksess, er jeg likevel imponert over hvordan hver av disse anstrengelsene har bygget på hverandre. «Truly Fruitful» programmet har gitt meg et glimt av fremtiden. Noen, ikke alle, av de 21 deltakerne var faktisk i stand til å lese Guds Ord nokså flytende på Gumuz, de forstod hva de leste og kunne engasjere seg i diskusjonen om betydningen av teksten. Det var en slik velsignelse å se, og jeg føler meg priviligert for å kunne være del av det. En stor takk til NMS for deres støtte til dette arbeidet og hjerte for Gumuz-folket!

Ung gumuz mann sitter ved et bord og leser i ei bok

Det å lese på morsmål er ikke nødvendigvis enkelt. Også det må læres!

– Det virker som om Mekane Yesus kirken har trukket seg ut av Gilgel Beles, og at støtten til flinke og velutdannede gumuz-evangelister som Lemmi fases ut. Med den økende spenningen mellom oromo og gumuz er kommunikasjonslinjene mellom gumuz og deres synodledere som sitter et sted i Oromia blitt kuttet. Jeg prøver å se fremover og håper å bygge videre på fundamentet som «Truly Fruitful» legger. I motsetning til de ortodokse og katolske kirkene er de protestantiske kirkene i Gilgel Beles så uorganiserte og svake at de utfører lite evangelisering og kirkeplanting.

I tjenesten sammen med dere,

Travis Williamson

Det er vi som må si takk til ildsjeler som Travis Williamson og Mariyam Yohannes som står på for fullt, og gjør det mulig at gumuz virkelig leser, hører og forstår Guds ord på sitt morsmål. Når det gjelder arbeidet til Mekane Yesus i området er vi sørgelig klar over problemene, og er takknemlige for arbeidet våre katolske og ortodokse søstre og brødre gjør. Vi håper at en snarlig organisering av en «Gumuz synode» i EECMY kan skape noe bedring.

Tekst/oversettelse: Klaus-Christian Küspert; foto: Mariyam Yohannes

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp