Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Last ned

Tamar Campaign-prosjektet er i gang!

Forrige uke satte virkelig Tamar Campaign-prosjektet på kartet. For første gang var koordineringsteamet samlet i Addis for å bli kjent, og for å forberede og sette sammen programmet og undervisningsopplegget for den store samlingen i november.
Del Facebook Twitter E-post

I tillegg til undertegnede består teamet av Jacinta Makokha fra Kenya, og Penelope Plowman fra England. Begge tungvektere innen arbeid med vold mot kvinner, kjønn og likestilling, bistand og organisasjonsutvikling.

En uke i Etiopia i november samles de seks personene som rekrutteres fra NMS sine samarbeidskirker i Kamerun, Madagaskar og Etiopia, samt lederne for kvinnedepartementene i de samme kirkene. Disse skal trenes opp i kontekstuell bibelstudie, en metode som er utviklet ved Ujamaaa centre for biblical research and community development, i Sør Afrika. Det er historien om Tamar fra 2. Samuelsbok som står på agendaen, og som benyttes for å rette kirkenes søkelys på kjønnsbasert vold, og vold mot kvinner spesielt. Tamar, som er kong Davids datter blir voldtatt i sitt hjem – i Davids hus – Guds hus – av sin egen halvbror. Det er på mange måter en kontroversiell tekst, og som i rammen av kontekstuell bibelstudie, på en unik måte får deltakerne i snakk og engasjert rundt en tematikk som sjelden tas opp i kirkelige sammenhenger. Målet med bibelstudiet er å bryte kirkenes taushet rundt kjønnsbasert vold og vold mot kvinner spesielt. Det er et to dagers opplegg, svært engasjerende og interaktivt, og umulig å gå ifra uten å bli berørt.

Ideen til å gjøre Tamar Campaign til et større prosjekt som også involverer flere kirker på kontinentet vokste fram da undertegnede jobbet med Tamar Campaign gjennom NMS sitt Women Empowerment program i Etiopia. Noe av utfordringen med kampanjen, og generelt sett denne typen aktiviteter, er å måle hvilken grad av forandring en oppnår. Kontekstuell bibelstudie ender alltid i utarbeidelse av en ’action plan’ som skal respondere til hva man har lært gjennom å jobbe med den aktuelle bibelteksten. Teksten om Tamar vekker et engasjement på ulike nivå, både personlig og i konteksten av å være kirke og en del av et samfunn der vold mot kvinner ofte er et større problem enn mange vil innrømme.

Penelope er eksperten på organisasjonsutikling sett i et kjønnsperspektiv, og hennes metode blant annet med bruk av personlig dagbok blir gjennomgående i undervisningen.

Jacinta har lang fartstid fra å jobbe med kjønnsbasert vold i Kenya og spesielt med kirken som endringsaktør. Hennes erfaringer vil spille en viktig rolle i undervisningen i prosjektet.

Tamar-kampanjen finner sted i kirken og for kirkens ledere og medlemmer. Kirken er ikke et nøytralt rom. Å bryte gjennom vegger av taushet, uformelle normer og forventninger i forhold til kvinnens plass oppnås ikke gjennom en to dagers Tamar-kampanje. Som organisasjon består kirken av individer som tar med seg sin kultur og tradisjoner inn i kirkens rom, inkludert praksiser som er skadelige for kvinner – og for menn. For hva skjer med en kirke som for eksempel underbygger en maskulinitet som er dominerende i kulturen og som består i uttrykke dominans og makt?

Tamar’s historie blir slik en dør åpner for å snakke om tradisjoner og strukturer som er skadelige både for menn og kvinner, og som hindrer kirkene i å være ambassadører for Guds rike og et bedre samfunn – et sunnere samfunn. Et bibelstudie omkring teksten om Tamar vil ikke kunne skape forandring dersom strukturer i kirkene fortsatt bygger opp under en kultur som gjør unge jenter og kvinner sårbare. Derfor handler undervisningen i november også om å utruste de som skal undervise Tamar Campaign i å se aktiviteten i en større sammenheng; nemlig kirken som organisasjon. Som organisasjon består den av formelle og uformelle strukturer og kulturer som enten støtter eller hindrer begge kjønn i å delta på lik linje. Å forebygge kjønnsbasert vold, og vold mot kvinner spesielt er en kamp som finner sted innenfor de samme strukturene og i en kultur og tradisjon som også må tas i betraktning.

Prosjektet er nå presentert for alle de tre samarbeidskirkene, og de er i gang med å rekruttere en mann og en kvinne som skal undervise Tamar Campaign i sine kirker i løpet av 2019. Koordineringsteamet ser fram til å bli bedre kjent med disse og  møtes igjen i Etiopia i november.

 Tekst: Marit Breen

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp