Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Fremtidige ledere i Mekane Yesus kirken

Lørdag, 16. Juni, var det „graduation“ ved Mekane Yesus Seminary i Addis Abeba. Til sammen 340 studenter fikk sine vitnemål i teologi. Blant de 33 master-studentene var det fire som var helt spesielle – og som hadde fått stipend fra NMS.
Del Facebook Twitter E-post

Mekane Yesus har gode prinsipper når de lyser ut stillinger: En del skal være forbeholdt kvinner, og i områder med indigene folkegrupper bør det rekrutteres folk med tilsvarende bakgrunn. Virkeligheten ser noe annerledes ut. Bortsett fra kvinnedepartementene er det ingen kvinnelige ledere, og selv i områder med nesten utelukket indigen befolkning som i Blånildalen er de fleste lederne fra høylandet. Spør man hvorfor det er slik, er svaret at det ikke er kvalifiserte kvinner eller indigene folk blant søkerne. En av grunnene for det er sikkert at utdanningsnivået blant disse gruppene er forholdsvis lavt, en annen kan være at de ikke tør å søke på ledende stillinger.

NMS gjør noe med dette! I flere år ha vi gitt stipend for kvinner og minoriteter. Lørdag, 16 juli, var det derfor en stor dag for oss: Fire personer med stipend fra NMS fikk vitnemål i master i teologi, rede og motivert til å overta ledende stillinger i kirken: Damene er Rev. Worknesh fra Begi, Rev. Elisabeth fra Boji og Rev. Tsige fra Addis Abeba – tre av bare fire kvinner blant totalt 33 ferske master. Den fjerde master med NMS stipend er Rev. Abera fra Agalo i Blånildalen som har gumuz bakgrunn. De kvinnelige teologene støttes av et prosjekt finansiert av presteforeningen i Den norske kirke og som gir stipend øremerket for kvinner.

To kvinner i en part - med kjoler, hatter og blomsternukett etter graduation seremoni

Jubelen er stor! f.v. Rev. Worknesh fra Begi og Rev. Elisabeth fra Boji – to ferske master i teologi med ambisjoner

Jubelen er ubeskrivelig blant damene! De hadde en lang og tung vei å gå, men på denne gledesdagen er de helt overbevist om at de kommer til å spille en ledende rolle i EECMY i fremtiden. Utdanningen og ikke minst oppmuntringen fra NMS ha gitt dem mot og tro på seg selv. Foreløpig kommer Rev. Elisabeth og Rev. Worknesh til å vende tilbake til sine stillinger som ledere for kvinnedepartementene i hhv. Boji og Begi, mens Rev. Tsige allerede er utnevnt til generalsekretær i Addis Abeba synoden – den eneste blant de 30 synodene i Mekane Yesus med en kvinnelig generalsekretær!

 

En mann og en kvinne, mannen med kjole og hatt etter graduation - i hagen til Mekane Yesus Seminary.

Det var en lang og tung vei for Rev. Abera fra Agalo i Blånildalen, men det gikk bra til slutt. Her med kone Dafine etter «graduation»

Rev. Abera er ingen ukjent for NMS og har i mange år tjenestegjort i Blånildalen i ulike posisjoner, til slutt som «parish leader» i Kamashi. Dersom Abay Valley Synod blir en realitet i nærmeste fremtid, regner vi med at Rev. Abera har gode sjanser til å bli valgt til synodepresident. Han ville da være den første gumuz i en ledende stilling i EECMY.

Hvor viktig det er å få kvinner frem i denne kirken, viste den 3 time lange seremonien på lørdag: Blant de mange menneskene som sto på scenen, som talte, preket, leste, overrakte vitnemål eller gaver, var det ikke en eneste kvinne! For oss som kommer utenfra gjør det vondt å se hvor fullstendig mannsdominert ledersjiktet i kirken er, og hvor lite man tenker på å gjøre kvinnene synlige i kirken. Worknesh, Elisabeth og Tsige kan forhåpentligvis bidra til at det blir en endring av disse forholdene!

Klaus-Christin Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp