Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

NMS går nye veier i Etiopia: Kurs for EECMY i konflikthåndtering

21. - 25. 5.2018 holdes det kurs i konflikthåndtering for 26 ledere i Mekane Yesus kirken. At kirken ber NMS om å hjelpe dem med å håndtere interne konflikter, tar vi som et stort tillitsbevis. En modell for fremtidig samarbeid: Vi tilbyr kompetanse og erfaring som kommer mange partnere til gode.
Del Facebook Twitter E-post
Kirkepresiedenten Rev. Yonas på talerstolen

I sin åpningstale understreker kirkepresidenten Rev. Yonas, betydningen av fredelig konflikt-løsning spesielt for  kristne organisasjoner

Paulus bruker det greske ordet for fred, eirene, til å beskrive et viktig mål med kirken: Å være et verktøy for fred på jorden. Samtidig vet vi at kirken, om enn hellig, er bygget av mennesker, og er et speil av den menneskelige naturen med alle sine svakheter. Kirkens historie er – på samme måte som den politiske historien – en følge av konflikter, intriger og grusomheter. Det betyr ikke at vi bør akseptere at verden er et farlig, ondt og håpløst sted. Jesus kom inn i verden som fredens konge og vi fikk oppdraget å følge ham. Derfor har vi et klart mandat til å bekjempe urett, strid og vold. Kristne kirker må være gjenkjennelige av deres vilje til fred og forsoning – for å kunne utføre fredsoppdrag i samfunnet.

Kurset er godt forberedt av lederteamet, Rev. Dr. Wakseyoum fra EECMY og Sophie Küspert-Rakotondrainy fra NMS

Mekane Yesus kirken i Etiopia tar dette på alvor. Det er ikke alltid mulig å unngå konflikter, men spørsmålet er hvordan en løser konflikter når disse oppstår. Konflikthåndtering kan læres! Ledelsen i Mekane Yesus ved tidligere president, Rev. Dr. Wakseyoum, henvendte seg til NMS rådgiver for konfliktarbeid, Sophie Küspert-Rakotondrainy, og ba om et felles løft for å sette kirken i stand til å håndtere både indre og ytre konflikter for nettopp å bli et «verktøy for fred på jorden». Sammen med profesjonelle konsulenter i konfliktløsning fra tyske GIZ organiserte Sophie, som selv har utdanning i konfliktforebygging og -håndtering, en 6-dagers workshop for 26 kirkeledere. Kurset tar opp konkrete konflikter for eksempel i synoder eller mellom avdelinger i kirken, og gir både praktisk og teoretisk hjelp for å håndtere og løse disse.

Utmerkete kursholdere – profesjonell og spennende. Nicole og Jamie fra GIZ

At stolte Mekane Yesus kirken henvendte seg til NMS for å bygge kompetanse innen konflikthåndtering, tar vi som et stort tillitsbevis for vår organisasjon og for våre medarbeidere som jobber med dette temaet; henvendelsen fra Mekane Yesus innebærer nemlig at kirken er villig til å ta en åpen diskusjon om egne svakheter, og at kirkeledelsen har en ekte vilje til å lære å bli bedre ledere og for å forandre strukturer som kan føre til konflikter.

Ett av målene i seksjonen for migrasjon er at «NMS bidrar til konfliktbevissthet og økt dialog mellom religiøse og sosiale grupper for å skape gjensidig respekt og fredelig sameksistens». Kurset i Addis Abeba kan være en modell for flere lignede tiltak i andre land og med andre partnere, en modell for NMS sin fremtidige arbeidsmåte: Vi har kompetanse og nettverket for å hjelpe partnerne våre til å bli «et verktøy for fred på jorden», å bli organisasjoner som er gjenkjennelige nettopp ved sin troverdighet og indre fred. På denne måten kan de bli modeller for andre og bidra til positive utviklinger i samfunnet for øvrig. NMS har mulighet til å bidra til dette!

Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp