Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Marit Breen Last ned

Tre nye år med Women Empowerment i Vest Etiopia er i gang!

Etter flere måneder var det gledelig å samle ’WEWEP gjengen’ til en 2 dagers ’Launching workshop’ i forrige uke; nå er vi endelig i gang igjen og  stemningen var på topp!
Del Facebook Twitter E-post

Her ble både nytt programdokument og funn fra evalueringen fra forrige tre års fase presentert. Synodelederne fra de seks synodene jobbet sammen gruppevis for å presentere sine beste resultat fra de foregående tre årene, samt respondere på anbefalinger fra evalueringsteamet som de kan ta med seg inn i de neste årene. Dette presenterte de på kreativt vis ved å lage et drama stykke. Vi hadde eget dommerpanel som bedømte hvert av dramastykkene og gav poeng. Vinnersynodene kunne glede seg over T-skjorter, elektriske lightere drevet på oppladbare batteri, samt USB pinner – alle med NMS logo og hilsen fra Generalsekretæren.

Vinnersynodene var godt fornøyd med gevinsten!

Vinnersynodene var godt fornøyd med gevinsten!

I tillegg til å fortsette arbeidet med å styrke Kvinnedepartementet og drive ledertrening for kvinner, har WEWEP har valgt å fokusere spesielt på to tema for de neste tre årene: økonomisk myndiggjøring og forebygging og bekjempelse av skadelige tradisjoner og praksiser for kvinner. Dette valget er gjort på bakgrunn av suksesshistorier og resultat fra de foregående årene, samt behov og ønsker fra synodene og menn og kvinner vi jobber med.

En av selvhjelpsgruppene som startet opp i Ghimbi Jorgo synoden i 2016 er en av suksesshistorien som ble trukket fram disse dagene, og som bekrefter valget om fokusere på aktiviteter som fungerer godt:

Gjennom å spare 3-10 ETB fra egen lomme hver gang de møtes (2 ganger i måneden); delt liv og fellesskap; kurs i håndtering av sparing og penger og hvordan drive små businesser, har denne gruppen på 25 medlemmer forvandlet sin kapital fra 0 til hele 39,405 ETB (11,260 NOK)! Og dette er etter å ha nedbetalt lånet fra prosjektet på 24,000 ETB. Ikke bare går det bra med de ulike businessene damene driver – de våger også å drømme og legge større planer. I løpet av de neste årene er målet å få kjøpt en mølle sammen. Slik vil de kunne sikre inntekter til gruppa som igjen kan fordeles på medlemmene, i lang tid framover.

Vi gleder oss til å følge damene i denne gruppa videre de neste årene, og også se flere andre grupper blomstre opp slik som denne.

Foto: Dag Rune Sameien

Tekst og foto: Marit Breen

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp