Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Budskapet skal ut til alle! Nye prosjekter i samarbeid med SIL Etiopia

I 2016 signerte NMS en samarbeidsavtale med SIL. Fra i år skal vi støtte to spennende nye prosjekter som har hovedfokus på å trene prester og evangelister i bruken av morsmål i forkynnelsen, og å gjøre bibelske fortellinger tilgjengelig for mindre språkgrupper.
Del Facebook Twitter E-post
Ung etiopisk dame (portrett)

Mariyam Yohannis er lingvist ved SIL Etiopia og koordinerer prosjektet «I love to tell the story»

Mariyam stråler av begeistring! Først var hun målløs da jeg sa at NMS hadde vedtatt å støtte et lite prosjekt for «oral story telling» – opplæring i å gjenfortelle sentrale bibelske historier på morsmål til folk som ikke kan lese eller på språk hvor bibelen ennå ikke er oversatt. Så velter ordene ut:

– Dette er helt fantastisk! Jeg er så glad for at NMS hjelper oss med å få evangeliets budskap ut til mennesker på deres eget språk! Det å fortelle om Jesus på morsmålet er noe helt annet enn å få lest opp bibelsteder på et fremmed språk. En mye dypere forståelse. Og så blir de så glade og stolte over at så viktige ting kan sies på deres eget språk!

Mariyam Yohannis og Simret Fekadu jobber for SIL, og ledet en treningsuke i muntlig bibelfortelling på hozo, et av mao-språkene som brukes rundt Begi lengst vest i Etiopia. Resultatet var så oppløftende at SIL søkte om støtte til et lite prosjekt som omfatter fem språk sør i Etiopia. I fire treningssamlinger over 2 år skal grupper av unge mennesker som snakker helt forskjellige språk opplæres til å fortelle sentrale bibelske historier på en korrekt måte på deres respektive morsmål. Prosjektet har navnet «I love to tell the story»

Und etiopisk dame (portrett)

Simret Fekadu er Scripture Engagement Coordinator ved SIL Etiopia

Simret er noe mer fattet. Hun har fått ansvar for et annet lite prosjekt, «Truly Faithful», som har fokus på nord-gumuz, hvor det snart foreligger en oversettelse av det nye testamentet. Hun forteller:

– Dette prosjektet har fokus på bare ett språk: Nord-gumuz. Vi skal jobbe mest med prester og evangelister og lære dem å bruke tekster på morsmål i bibelstudium og forkynnelse. Dette handler mye om holdninger. Ofte er de redde for å bruke de nye biblene. De er så vant til å bruke det de har lært på bibelskolen og tør ikke å lese og forkynne på morsmål.

SIL har tidligere gjort noen smertelige erfaringer: Det er ikke nok å lage gode oversettelser som deles ut til kirker og kontorer. Faren for at de støver ned er stor. I det nye prosjektet skal prestene gjennom lengre treningsøkter få en grundig innføring i bruken av bibelen på morsmål i deres daglige arbeid.

Ved siden av disse nye prosjektene fortsetter NMS støtten til SIL for arbeidet med mao og komo-språkene og er involvert i utviklingen av et «Multlingual Education» prosjekt for gwama og komo som det skal søkes støtte for hos Norad. Dette siste prosjektet kommer til å dreie seg mest om trening av morsmålslærere både for formell undervisning på pilotskoler og for alfabetiseringsklasser for kvinner.

På bildet oppe ser vi fire sterke kvinner med viktige funksjoner ved SIL Etiopia: Simret Fekadu som koordinerer «Scripture Use Departmet», Andrea Bryant, SIL Ethiopia Director, Mariyam Yohannis, lingvist og ansvarlig for «Oral Bible Story Telling» og Janet van Middendorp, rådgiver for «Mulitligual Education» og in-service trening av morsmålslærere. Vi gleder oss over dette fruktbare og profesjonelle samarbeidet!

For mer informasjon om SIL se http://www.silethiopia.org/en/ og http://www.sil.org/

Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp