Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Last ned

Kampen for likestilling i kirkene i Kamerun og Etiopia

Det er mange fellesnevnere mellom Mekane Yesus-kirken i Etiopia og Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun (EELC) hva angår kjønn og kvinners stilling både i kirken og samfunnet. Siden vi har jobbet aktivt med tematikken mot kirkeledelsen i seks synoder i Etiopia siden 2012 var det en gyllen anledning for NMS å forene erfaringer og investeringer i et genderseminar på tvers av partnere, land og prosjekt.
Del Facebook Twitter E-post

Min kollega og leder for WEWEP*, Jeritu Berhanu, og jeg hadde gleden av å bidra på dette tre dager lange seminaret i forrige uke. Diskusjonene var langt friskere enn hva vi er vant med i Etiopia og enormt spennende!

Kvinnelige prester har ikke samme kapasitet som mannlige prester. De har for eksempel ikke fysisk styrke til å gå lange distanser for å nå enkelte menigheter

Forestillinger om kjønn sitter dypt, og det gjør også våre tillærte forventninger til hva jenter og gutter kan og bør engasjeres i. Sitatet over fra en mannlig prest og deltaker på seminaret er heller ikke ukjent i etiopisk sammenheng. Et seminar om gender (kjønn) vil da være et sted å utfordre en del fastlåste tankesett og provosere fram nye tanker og strategier basert på idealer om hvordan man ønsker å ha det. Men alle ønsker ikke nødvendigvis endring, så det er alltid mange krefter i sving i løpet av slike dager. Det er naturlig og tegn på at forandring skjer. Følgende sitat fra en av de mannlige ungdomslederne var kanskje mer representativt for majoriteten av deltakerne:

Det er vi som er generasjonen som må forberede veien videre for de som kommer etter oss – spesielt for jentene. Vi må være de første til å handle og starte med oss selv og våre egne familier og hjem. Det er vi som kan endre vår egen situasjon; ikke partnere eller folk utenfra.

Over 40 kirkeledere var samlet fra alle kirkens regioner i Kamerun: prester, ledere for kvinnebevegelsen, ungdomsavdelingen og fra hovedadministrasjonen. Dagene bestod av praktiske øvelser, diskusjoner, gruppearbeid, presentasjoner og erfaringsutveksling mellom kirkene. Noe av det viktigste handlet kanskje om å jobbe fram praktiske strategier og ideer for å komme videre med kirkens ’gender policy’.

Et slikt ’gender policy’-dokument jubles det over fra donorsiden (NMS og Digni/Norad), men det blir som ofte kjent lett glemt på en hylle  på et kontor og situasjonen på grasrota forblir uforandret.

Viktige og avgjørende støttespillere for å fremme kvinners posisjon i kirken i Kamerun er prosjekter som fokuserer på kjønn, kvinnebevegelsen og nettopp slike dokument som ligger til grunn for kirkens arbeid. Sammen utgjør de et mandat man jobber ut ifra for å skape forandring, en langsom prosess, men likevel en prosess mot en bedre framtid for alle, og spesielt for kirkens kvinner og de unge jentene som vokser opp. Og mange krefter innad i kirken taler for kvinners posisjon og deltakelse. Spesielt viktig er biskopen og generalsekretærens stemmer, som begge støttet og deltok i seminaret. Biskopens avsluttende bemerkninger var spesielt oppløftende:

Å adressere kjønn og likestilling er ikke noe som kommer ’utenifra’ fra vesten, men det er aktuelt iblant oss. Det er våre problemer og utfordringer. Vi må finne løsningene på våre egne feil. Kampen vår for likestilling er bibelsk fundamentert, og Bibelen er vårt våpen. Det er på tide at vi våkner opp og sier at nok er nok.

Kirken i Kamerun er kjent for sin kvinnebevegelse 'Kvinner for Kristus'

Kirken i Kamerun er kjent for sin kvinnebevegelse ‘Kvinner for Kristus’

Tre sentrale damer i kvinnebevegelsen i Etiopia og Kamerun: Ada Jeanette (midten), leder for 'Kvinner for kristus' og hennes forgjenger (t.h) sammen med Jeritu

Tre sentrale damer i kvinnebevegelsen i Etiopia og Kamerun: Ada Jeanette (midten), leder for ‘Kvinner for kristus’ og hennes forgjenger (t.h) sammen med Jeritu

Western Ethiopia Women Empowerment Programme (WEWEP) ønsker å utfordre kvinnesyn og praksiser i den etiopiske kulturen som fratar kvinner muligheten til deltakelse både i kirke og samfunn. Målet er å myndiggjøre kvinner og jobbe for likestilling mellom menn og kvinner i kirken og programområdet.

Tekst og foto: Marit Breen

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp