Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Sonja Küspert Last ned

Stor samling med alle ambassadørkvinnene

I midten av oktober hadde Safe Motherhood prosjektet en storsamling med alle opplærte ambassadørkvinnene i den første fasen, 2015 - 2017. Av de 40 kvinnene kom det 37 - noen med lang reise både til fots og med buss.
Del Facebook Twitter E-post

Det var kjempetartig å være sammen med disse engasjerte kvinnene! Første dagen hadde vi en liten oppsummering av ambassadørkvinnenes kunnskap og det de har lært gjennom prosjektet. De ble stilt forskjellige spørsmål og måtte besvare disse. For å gjøre det mer spennende og interessant visste ingen på forhånd hvem som ble spurt, men den som fikk en sitron i hånden var den utvalgte som måtte svare for seg. De fleste klarte seg kjempegodt gjennom denne testen og alle var engasjert og lyttet spent til hverandre.

Bilder viser 3 kvinner under leken

Det var mye latter under lekene. Her er 3 ambassadørkvinner som balanserer mot mål med et lokk på hodet og en kleshenger mellom knærne.

Så fikk kvinnene muligheten til å fortelle og utveksle seg imellom om erfaringer og utfordringer som kvinneambassadør. Noen av utfordringene som ble nevnt var: at de gravide nekter å lytte til dem; på noen helseinstitusjoner blir ikke ambassadørkvinnene og de gravide  tatt skikkelig imot og personalet har problemer med dokumentene, og noen ektefeller misforstår besøket. Prosjektleder Desalegn kom med forslag til løsninger og vil ta kontakt med de helseinstitusjonene hvor det finnes problemer.

Om kvelden hadde vi en liten fest som avslutning av den første fasen av prosjektet. Vi hadde leker, utendørs bål og mat. Ei geit ble slaktet for denne anledningen.

Andre dagen snakket vi om de inntektsbringende aktivitetene i prosjektet, og Mr. Senbeta, lederen for kirkens utviklingsarbeid i Boji, var sammen med oss denne dagen.  Alle ambassadørkvinnene utfører arbeidet uten lønn, men får en engangsstønad for å starte sin egen inntektsbringende aktivitet. Noen av dem gjør det kjempebra og har mer enn fordoblet beløpet, mens andre som valgte å investere i geiter har vært uheldige og miste disse til rovdyr. Noen brukte sin økte inntekt til å forbedre huset de bor i, eller til barnas skolegang.

Bildet viser 3 kvinner og 2 menn

Ambassadørkvinnene gir rapport om aktivitetene sine. Noen leverte skriftlige rapporter som de ga til Senbeta (t.v.) og Desalegn (t.h.).

Til avslutning rapporterte ambassadørkvinnene om arbeidet sitt. Noen har klart å overbevise alle gravide de har besøkt om å føde ved en helseinstitusjon, mens de fleste rapporterte om at bare noen få av de gravide de har besøkt nektet å føde under fagkyndig hjelp. For noen av dem endte dette opp med helseskade og ei fikk en fistel. Kun ei ambassadørkvinne rapporterte at ingen av de gravide hun besøkte valgte å følge hennes råd. Hun forklarer dette blant annet ved at helsesenteret i deres område er svært langt unna og oppleves utilgjengelig for de gravide.

Når vi ser tilbake på alt vi har gjennomført i den første prosjektfasen er vi svært fornøyde med hva som ble oppnådd.

Det blir en ny prosjektfase fra 2018 – 2020. Et viktig punkt er oppfølging av de allerede aktive ambassadørkvinnene. Utover disse skal 10 nye ambassadørkvinner læres opp. Ellers blir det også andre aktiviteter som skal styrke og bygge videre på det som er allerede er oppnådd.

Tekst og foto: Sonja Küspert

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp