Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Sonja Küspert Last ned

NMS Etiopia kontoret har ny leder

Torsdag 15. juni, ble Ms. Worknesh Genno ansatt som feltkoordinator for NMS Etiopia. Det er et foreløpig sluttpunkt for en lang, men suksessfull omstruktureringsprosess i NMS.
Del Facebook Twitter E-post

Det begynte med toppledelsen, så ble nestledere ansatt og i et tredje skritt ble alle andre ansatte innplassert i den nye og mer tidsriktige NMS strukturen. Nå kom altså det foreløpig siste skrittet: utnevnelsen av «feltkoordinatorer» som er ansvarlig for å drive landkontorene administrativt og økonomisk, er personalansvarlige for de lokalt ansatte og er kontaktpersoner for partnere og prosjekter i praktiske og administrative spørsmål.

Forandringen var nødvendig da stillingene som lokale representanter ble avskaffet. Noen av oppgavene til de tidligere representantene blir nå ivaretatt av de fire regionale direktørene, andre har blitt overført til feltkoordinatorene. NMS Etiopia faller under regionen for engelskspråklig Afrika, Midtøsten og Pakistan som ledes av undertegnete. Det er NMS sitt ønske at regiondirektøren fortsatt er bosatt i Etiopia, men skal ha et mer overordnet ansvar og være mindre involvert i den daglige kontordriften som nå altså ledes av Ms. Worknesh.

bildet viser den kvinnelige, nye feltkoordinatoren

Ms. Worknesh Genno, ny ansatt feltkoordinator for NMS Etiopia

Ms. Worknesh er ikke ukjent for NMS Etiopia. Siden 2007 har hun vært ansatt som regnskapsfører, og har utført dette arbeidet på en utmerket måte.  Ms. Worknesh er 43 år gammel, gift og mor til tre barn som alle studerer ved forskjellige universiteter i Etiopia; i tillegg har hun ansvar for to barn fra avdøde søsken. Av utdanning er Ms. Worknesh økonom med mastergrad; videre har hun i flere år holdt på med en nettbasert revisorutdanning i England.

Samme dag som Ms. Worknesh ble utnevnt til feltkoordinator, fikk også Mr. Yadesa Guyasa ny arbeidsbeskrivelse som kasserer og kontormedarbeider. Også Mr. Yadesa har vært ansatt ved NMS i flere år og er en trofast og verdsatt medarbeider.

Med disse utnevnelsene er omorganiseringen ved NMS Etiopia kontoret avsluttet på en god og vellykket måte. Vi ønsker Ms. Worknesh Guds rike velsignelse med den nye oppgaven og det store ansvaret denne innebærer, og oppfordrer dere til å ta kontakt med henne under nmsethiopia.office@gmail.com (på engelsk) for å gratulere henne med den nye stillingen.

Tekst: Klaus-Christian Küspert

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp