Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Foto: Marit Breen Last ned

Holder kirkeledelsen i øra

Denne gjengen er det verdt å blogge om! Disse fire utgjør gruppen av fem personer som jobber for å fremme kvinners posisjon og stilling i Aira synoden i vest Etiopia. Gruppen er en del av Women Empowerment prosjektet (WEP) i synoden, og har jobbet sammen aktivt siden i fjor.
Del Facebook Twitter E-post

Ingen støvsamler

Gruppas mandat er Gender Guideline dokumentet som ble laget av og for alle de seks WEWEP synodene i 2012. Det danner et utgangspunkt for hver synode til å jobbe videre med saker som angår kvinner og deres stiling og posisjon. Dessverre ender mange slike dokument ofte opp på hylla og samler støv. Men ikke i Aira!

Arbeidsgruppa i Aira: (f.v) Leder for kvinnedepartementet, Almaz Abdeta; leder for avdeling for teologi og misjon, Nagase Siyum; WEP leder Yemanesh Fikadu, vise generalsekretær Endalew Mankir.

Gruppa på fem er nøye utvalgt som rette personer for arbeidet – nemlig å holde sin egen synode i øra i forhold til bestemmelser angående kvinners stilling som til nå finnes på papiret. Dersom ingen ’pusher’ og følger opp forblir ofte sakene papirpynt istedenfor praksis. Og uten praksis, ingen forandring.

Våpen mot undertrykkende praksiser

I første omgang har gruppa sørget for at dokumentet ble et godkjent arbeidsdokument for synoden. Siden et arbeidsdokument danner grunnlag for interne vedtak og lover er dette et viktig første steg på veien. Dokumentet har da status som et slags våpen mot praksis og lover som undertrykker kvinner eller holder dem utenfor i synoden.

Gruppa har valgt å sette inn krefter og ressurser på det første punktet om kvinners representasjon som nevnes i dokumentet. De mener dette danner grunnlag for å jobbe med de andre temaene etter hvert. Dersom flere kvinner sitter i beslutningsorgan håper man at andre saker som angår kvinner også får økt prioritet på agendaen.

De seks kategoriene som nevnes i dokumentet:

  • øke kvinners representasjon i beslutningsorgan;
  • øke kvinners mulighet for utdannelse;
  • styrke kvinnedepartementet i synoden;
  • bekjempelse av tradisjoner og praksiser som er skadelige for kvinner;
  • bedre reproduktiv helse og bekjempelse av HIV/AIDS;
  • økt inntektsbringende muligheter for kvinner.

Frimodig forslag til synodeledelsen

Almaz Abdeta (t.v)og Yemanesh Fikadu er pågangsdrivere for arbeidet

To strategier benyttes parallelt av gruppa i forhold til dette punktet: først og fremst påse at de nåværende 30% følges, og de har fremmet forslag om at andelen økes til 50%. Dette er et frimodig forslag, som de nå avventer et formelt svar på fra synodeledelsen.

For å gi gruppa autoritet og makt til å kunne bidra til endring har de vært strategiske i forhold til hvem som deltar i arbeidet og hvilke posisjoner de har i synoden. Det er ikke nok å ha viktige personer i en slik gruppe dersom de ikke brenner for arbeidet. Men ifølge prosjektlederen i Aira, Yemanesh Fikadu, er ikke dette noe problem:

Vise-generalsekretæren vår er en av de fremste vi har som fremmer saker som angår kvinner og knytter dette opp mot teologi på en måte som engasjerer og overbeviser folk. Han er også en respektert og populær mann.

Arbeidsgruppa i Aira er en av seks slike arbeidsgrupper som hører til i hver av WEWEP sine prosjekt i Vest Etiopia. Disse gruppene er en del av det viktige arbeidet med å skape bærekraftige ordninger og strukturer innad i synoden i forhold til kvinners myndiggjøring og likestilling. Dette er et langsiktig arbeid som ofte går i seige motbakker og som krever tålmodighet og pågangsmot. Vær gjerne med å be for alle disse gruppene i de seks WEWEP synodene!

WEWEP leder Jeritu Berhanu (midten) har tro på disse mannfolka: vise generalsekretær Endalew Mankir (t.v) og leder for avdeling for misjon og teologi, Nagase Siyum. De tre gikk sammen på bibelskolen i Aira for nesten 20 år siden og jobber idag på ulike måter for å bedre kvinners posisjon og muligheter i vest Etiopia.

Tekst: Marit Breen

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp