Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Klaus-Christian Küspert Last ned

Vi er i gang! Revisjon av NT på gumuz

For snart 50 år siden ble NMS kalt til gumuz folket i Blånildalen. Arbeidet blant gumuz har hatt gode, men også mindre fruktbare perioder. Nå er vi endelig i gang med en revisjon av det Nye Testamentet på gumuz som skal gi nytt liv i det kirkelige arbeidet i «dalen».
Del Facebook Twitter E-post

I 1990-årene ble det nye testamentet oversatt til sør-gumuz dialekten under ledelsen av den tyske misjonæren Henning Uzar. NT ble utgitt i 2003, skrevet med amhariske bokstaver. Samme året vedtok regjeringen at gumuz skulle skrives i latinske bokstaver og innføres som skolefag ved pilotskoler. NT i de gamle bokstavene ble likevel en suksess. Boka var utsolgt etter bare noen få år, og menighetene henvendte seg til NMS med et sterkt ønske om et nytt opplag.

For å få til dette er det nødvendig å overføre hele NT til den nye, offisielle ortografien som brukes i skolene, og samtidig tenke på en grundig revidering av teksten etter at gumuz mer og mer har stabilisert seg som eget skriftspråk.

Bayata Mekonnen fra Kamashi skulle bare hjelpe oversetterne med det tekniske, men har nå selv blitt en ivrig oversetter

I februar 2017 startet undervisningen i oversettelsesprinsipper for et oversetterteam på 3 personer fra ulike kirkesamfunn: Ijigu Diskassa, 45, barneskolelærer fra Agalo som allerede på 90-tallet jobbet med den første oversettelsen, Maru Tadesse, 35, bonde og menighetsråd fra Yaso og Bayata Mekonnen, 23, statlig ungdomsarbeider fra Kamashi.

Bayata er innleid som teknisk assistent for å bistå Ijigu og Maru i bruken av skrive- og ordbokprogrammene som SIL bruker ved alle oversettelsene. Det har imidlertid vist seg at Bayata er like ivrig som oversetter som de andre, og ser ut til å ha fått et kall til å formidle evangeliet til sine landsmenn.

Tidsplanen stram! Vi er heldig å ha Gallo Aylate, oversettelseskoordinator ved SIL Etiopia (cf. http://www.silethiopia.org) som følger opp og sørger for nødvendig fremdrift.  Etter 4 uker med kurs i Addis jobber de nå med en første translitterering og revidering av teksten, før de samles igjen ved SIL i juni. Hvis alt går etter planen, foreligger det et trykkferdig manuskript ved slutten av året, og vi kan begynne å lete etter midler for å finansiere trykkingen.

Veien kan virke lang og møysommelig, men vi håper på et godt resultat: Et NT på gumuz i god oversettelse og i moderne språkdrakt som skal gi nytt liv til det kirkelige arbeidet i «dalen», fungere som «lesebok» og styrke gumuz folket i troen på seg selv som en viktig del av den verdensvide kirka.

Tekst: Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp