Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny

Sniktitt på arbeidsmåten til NMS med partnere

I dette blogginnlegget får dere høre om et prosjekt som enda ikke er godkjent. Vi gjør dette for å gi dere et innblikk i hvordan vi jobber og noe av tankegangen vår når det gjelder å bruke vårt nettverk av gode partnerrelasjoner.
Del Facebook Twitter E-post

Erfaringer fra Frankrike

Siden 2016 har NMS samarbeidet med Missão Zero* (MZ) fra Brasil i Frankrike. Dette har foregått slik at MZ har sendt sine misjonærer til Frankrike for å jobbe med vår samarbeidspartner EPUdF (Den forente franske protestantiske kirken). De er ansatt gjennom NMS sin organisasjon i Frankrike (Agence NMS France), men vi sørger for en del av den praktiske tilretteleggingen og bidrar faglig. NMS støttet også prosjektet økonomisk fram til 2023. Fra 2023 er det kun den praktiske og faglige støtten som gjenstår.

Til England

Vi har svært gode erfaringer fra Frankrike med denne måten å samarbeide på og vår partner der er veldig fornøyd. Derfor vil vi gjerne også ta denne måten å samarbeide på til England. I noen måneder har vi vært i samtaler digitalt med våre partnere i England og Brasil, sammen med et aktuelt brasiliansk misjonærpar som kan tenke seg å gå inn i misjonstjeneste i England. Dette er enda ikke bestemt fordi det må forberedes og godkjennes i alle tre organisasjoner. I januar møtes alle involverte i Carlisle i England for å fortsette samtalene i samme rom.

Prosjektet

Hvis dette går igjennom skal misjonærene jobbe med ungdomsarbeid, slik våre misjonærer har gjort helt siden NMS startet samarbeidet med Carlisle bispedømme i 2010. Det som blir annerledes blir at de skal være en del av en menighetsplanting i Carlisle by. Misjonærene får hovedansvar for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og blir en del av menighetsplanteteamet. I tillegg skal en av dem bruke halve tiden sin på arbeid med ungdom i hele bispedømmet.

Misjonærene

Vi vil ikke nevne navn nå, siden prosjektet ikke er godkjent ennå, men vi kan si litt om de aktuelle misjonærene. Det er en familie der begge de voksne har vært på Hald internasjonale skole i Norge for noen år siden. De snakker derfor litt norsk i tillegg til engelsk, som blir arbeidsspråket. NMS hadde kontakt med dette paret allerede i 2015 da de meldte sin interesse for mulig misjonsarbeid i Europa, men nå har de blitt rekruttert gjennom Missão Zero.

Hvorfor?

Vi tror det er gode synergier ved et slikt trepartssamarbeid. Det har vist seg å tilføre mye godt i Frankrike. Den misjonale tankegangen som er vanlig for våre partnere i Brasil, fungerer godt i Europa. Våre partnere i Brasil ønsker å være en misjonærsendende organisasjon, og nyter godt av NMS sin lange erfaring. NMS trekker ut gode erfaringer fra dette prosjektet som kommer til nytte i andre sammenhenger. Vi håper dette blir realisert!

* Missão Zero er Movimento Encontrão sin misjonsorganisasjon. Movimento Encontrão er organisasjonen NMS har samarbeidsavtale med i Brasil.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp