Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: S. Smith Last ned

Adventskalenderen

Det er desember, det er advent, og det er selvfølgelig tid for vår egen adventskalender igjen!
Del Facebook Twitter E-post
Bildet viser pakking av adventskalenderen.

Pakking av kalenderene.

For litt over to år siden begynte vi å snakke om advent, og hvordan vi hadde lyst til å bruke denne tida til å gå enda mer inn i julens budskap med kjerneungdommene våre. Det er jo vanligvis en tid hvor et større fokus på Jesus og julens budskap er mer naturlig og akseptert rundt oss. Vi begynte å komme med ideer om hvordan vi kunne gjøre dette, og fant ut at vi ville lage en kalender for ungdommene våre hvor de ville få noe konkret og håndfast hver dag, mens hovedpoenget med kalenderen ville være i samtale og diskusjoner på vår Instagram-konto om «dagens luke».

Med dette kom også ideen om å bruke ulike virkemidler for å snakke om jul, Jesus og tro, og vi fant fram til en rytme hvor ungdommene ville få se sitater fra kristne kjendiser, utsnitt fra sangtekster med lenker til YouTube hvor de kunne se hele sangen, ulike utfordringer, YouTube-klipp som handlet om ulike aspekter ved jul, egne kort med personlige oppmuntringer spesielt til dem, samt puslespillbiter som samlet ville fortelle hele juleevangeliet. Selvfølgelig var det også sjokolade med i kalenderen.

Bildet viser hva som er i luka for 1. juledag; en nøkkelring og en puslespill- bit med Joh 3.16

Innholdet til 1. juledag

Dette første året delte vi ut adventskalendere til ca. 20 utvalgte ungdommer; våre kjerneungdommer, som trofast var involvert i ulike grupper vi hadde. Vi brukte nok mer blekk i printeren vår på kontoret enn vi hadde gjort gjennom hele året for å printe ut de ulike kortene for hver dag, og vår stakkar ettåring Hanna brukte uendelig mange timer på å pakke inn disse sammen med små sjokoladebiter. Selv om det var mye arbeid å få til var ungdommene våre veldig takknemlige for kalenderen, selv om det ikke ble så mye samtaler på Instagram som vi hadde håpet. Det alle likevel hadde lagt spesielt merke til, var kortene de fikk med personlige beskjeder fra oss lederne kun til dem, og det var fint å vite at vi kunne være med og oppmuntre dem på denne enkle, men betydningsfulle måten. Bildet viser kortene med personlige meldinger til ungdommene.

Året etter bestemte vi oss for at vi måtte gjøre kalenderen igjen, men ulike grunner gjorde at vi ikke fikk gjennomarbeidet den godt nok i tide til desember. De personlige hilsenene fortsatte vi likevel med, og som året før var det disse som igjen ble best mottatt.

I annerledesåret 2020 hadde vi lært fra årene før, og hadde i alle fall satt av nok tid til å planlegge, lage og pakke kalenderne da vi startet å snakke om den allerede i september. På et tidspunkt nevnte vi også kalenderen og hva vi hadde gjort tidligere for våre kollegaer i Network Youth Church (NYC), og siden vi dette året ikke har kunnet gjennomføre mange av de aktivitetene vi vanligvis ville gjort, spesielt arrangementer av større art, begynte vi å snakke om kanskje vi kunne gjøre mer ut av kalendrene. Vi bestemte at for at vi skulle kunne gjøre det, var det viktig at vi ikke bare delte ut kalenderen til våre kjerneungdommer, men også benyttet anledningen til å gi den ut til de som var mer sporadisk innom i gruppene våre.

Bildet viser en tekst fra en kollega som forteller hvordan hun har pakket kalendere.

En av våre kollegaer hadde ikke tenkt over hvor mye arbeid det ville være å pakke kalendere til 50 ungdommer..

Vi fikk med oss fire andre NYCer i tillegg til oss til å dele ut kalendere, og fra å være en gruppe på rundt 20 ungdommer som har fått NYC- kalenderen de siste to årene, har den dette året blitt delt ut til rundt 250 ulike ungdommer i fem ulike prostier. For oss i Carlisle er dette ungdommer som vi ser når vi er ut i parken, ungdommer vi treffer på skolelaget, ungdommer som kommer på drop in-klubben vi gjør sammen med en kirke i byen, og ungdommer med kristen bakgrunn som kommer på en økumenisk ungdomsklubb vi er med og driver. Felles for dem alle er at de gjennom desember har fått åpne en «luke» i kalenderen som har fortalt dem mer om hvem Jesus er i form av sitater, Youtube-klipp, sangtekster, videosnutter og, selvsagt, juleevangeliet. Vi har selvfølgelig også tatt med de personlige kortene, hvor de en gang i uka får en egen oppmuntring skrevet for hånd direkte til dem fra en av lederne sine. Dette er igjen noe de nevner spesielt og setter enormt stor pris på. Selv om vi ikke har fått helt til enda hvordan vi kan få til samtalene på Instagram om «dagens luke», vet vi at kalenderne har blitt tatt godt imot.

Her er noen tilbakemeldinger vi har fått via de andre prostiene:

 

“Thank you so much for the Advent present for Jack. 

It is such a lovely idea and you have put so much effort into it. 

Jack loved number one and was talking about Chris Pratt being a Christian and the quote the envelope contained. It has been quite thought provoking for him 

Thank you again.” 

  

“I just wanted to pass on the joy of my daughter coming home from school today after passing on her chocolate (advent calendar one) to a friend (she had recently stopped speaking to her). My daughter overcame her personal fear of approaching this girl as she was stood amongst other people and passed it on. She is really pleased with herself. I just wanted to pass on the difference the bags have made so far.”   

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp