Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: Sarah Nixon Last ned

Sophies observasjoner

Sophie er Ucrew-ettåring i Whitehaven, vest i Cumbria fylke dette skoleåret. Her er noen av hennes observasjoner om Whitehaven.
Del Facebook Twitter E-post

Kirkene i Whitehaven

Bildet viser St James kirke i Whitehaven

St James kirka, Whitehaven

Whitehaven er en liten by med ca. 23 000 mennesker. I Whitehaven er det flere ulike kirkesamfunn. Disse kirkene har alle ulike synsvinkler på kristendommen. Selv om det har ulike synsvinkler, så samarbeider kirkene med hverandre gjennom flere ulike prosjekter. En grunn til at kirkene klarer det er kanskje at de alle møtes hver onsdag morgen til felles frokost. Ved å spise frokost sammen skaper de en fellesskapsfølelse som bidrar til at kirkesamfunnene samarbeider bedre. Her er kirkene som deltar:

–          Whitehaven United reformed Church

–          Saint Peter`s Parish Church Kells

–          St James’ s Church

–          Hensingham Methodist Church

–          St John´s Church

–          The Salvation Army

 

Et av prosjektene Whitehaven United Reformed Church, The Salvation Army og St James’s Church samarbeider om er Food Share. Dette prosjektet går ut på at vi deler ut poser med forskjellige matvarer til folk som trenger hjelp. Hver uke er den gjennomsnittlige antall mennesker som kommer rundt 20. Det pleier som regel å være flere på slutten av måneden. Matutdelingen er i Reformed Church, men det er St James`s Church som betaler for dette prosjektet. Denne oppgaven skal nå bli gitt til The Salvation Army.

 

Historie og geografi

Whitehaven ligger på vestkysten av Cumbria nær Lake District. Byen har en befolkning på ca. 23 000 mennesker. Byen vokste etter at det ble startet drift av kullgruver fra 1700 tallet og handel med de amerikanske koloniene fra 1800 tallet. Flere av de eldre i byen har hatt ektefeller som har jobbet i kullindustrien i Whitehaven, men de siste årene har det ikke vært noe drift i kullgruvene. Dette vil endre seg, siden Storbritannias regjering i november 2019 ga grønt lys for at gruvedriften kan starte opp igjen. Det vil gi flere arbeidsplasser i dette området. Den største industrien i området nå er Sellafield Nuclear Power Station som er en stor arbeidsplasser i dette lokal samfunnet. Om man klarer å etablere flere arbeidsplasser i dette området vil det føre til at flere bosetter seg i Whitehaven. Det ville bety mye for denne byen.  Grunnen til at det er viktig å få flere arbeidsplasser i Whitehaven er at gruppen som er over 65år er større enn gruppen fra 0 – 15år. Det betyr at det er en overvekt av eldre i befolkningen i Whitehaven.

Menigheten St James`s Church i Whitehaven består av tre området, Bransty, Hillcrest og Harbour. Disse tre områdene er spredt utover et stort område, og de har ingen direkte møteplass mellom hverandre. Dette betyr at det er vanskelig å komme i kontakt med folkene som bor i disse områdene. Disse tre områdene er heller ikke de områdene med størst sosiale problemer i Whitehaven, men det jeg fant ut var at det var et høyt antall voldelige og seksuelle forbrytelser som skjedde her. Dette var noe som jeg ble svært overasket over. Det er viktig for kirken å lese og undersøke hvordan tilstanden er i det området kirken ligger. Det vil føre til at de som arbeider og er aktive i kirken lettere kan forstå hvordan mennesker har det og møte deres behov. Det kan også føre til at de lettere kan avdekke om noen blir utsatt for vold, psykisk eller fysiske overgrep eller noe kriminelt. Her en noen punkter for hva de må se etter hos mennesker de kommer i kontakt med. Det kan også være en kombinasjon av dem:

·         Angst, frykt, tristhet og skam

·         Søvnforstyrrelser

·         Konsentrasjons- og hukommelsesvansker

·         Økt irritasjon og sinne

·         Bagatellisering av hendelsen og å føle tvil om hva som egentlig skjedde

·         Utagering

·         Isolasjon

·         Ensomhet, følelse av å være helt alene

 

Kirkedeltagelse

I St James`s er det 175 mennesker som står på The Church Electoral Roll. Dette er en liste over mennesker som har rett til å delta og stemme under det årlige kirkemøtet for menighetskirkerådet. Det er ikke obligatorisk for medlemmene å delta. De som står på denne listen blir oppfordret av kirken til å ha en regelmessig økonomisk forpliktelse til kirken. Grunnen til at kirken ber om økonomisk støtte er at Church of England krever inn en årlig sum hvert år. Hvis menigheten ikke betaler denne summen mottar ikke St. James støtte fra sentralstyret for driftskostnadene. Dette er noe St. James sliter med. Derfor har Church of England forslått å dele denne kostnaden med en av de andre kirkene i Whitehaven. Under ser du en tabell som viser hvor mange som gir støtte til St James`s. Det er totalt 82 mennesker som gir støtte til kirken regelmessig. Men det er også 38 mennesker som ikke gir noe økonomisk støtte til kirken. Det kan ha ulike årsaker til at ikke alle har anledning til å gi økonomisk støtte til kirken. En gang i måneden går kirken hjem til 19 mennesker og gir dem nattverd, disse menneskene er eldre som ikke klarer å gå ut av huset. Kirken krever ikke noe økonomisk støtte fra personer som mottar denne diakonale hjelpen.

St James`s Church har vært i Whitehaven i mer enn 200 hundre år. Tidligere hadde kirken to kirkebygninger. Etter at den ene brant ned, så ble restene av bygningen gjort om til en kafe. De fleste som jobber i kaféen er frivillige arbeidere. Kaféen er ikke en stor bedrift som går med store overskudd, men kirken er mer opptatt av at det skal være et sted hvor folk kan sitte og snakke. De mener også at de trenger ikke å føle seg presset til å kjøpe noe i kaféen. En gang i uken blir det holdt en liten gudstjeneste her. Gjennomsnittlig er det ca. 11 personer som møter opp. Det er tilsammen ca. 4 gudstjenester i uken på forskjellige plasser, med 2 gudstjenester på søndag. Jeg har regnet ut at 70 % av deltagerne er over 65 år, hvis ikke kirken klarer å knytte til seg flere medlemmer vil det bety at kirken vil antallet medlemmer bli mye mindre om ikke så lenge. Derfor prøver kirken å finne nye måter å få flere yngre mennesker til å komme til kirken. Vi opplever at dette ikke er noe lett, fordi kirken ikke har klart å etablere noen direkte møteplasser for menneskene som bor i området

Tiltak for å øke oppslutningen om kirken

Både foran og bak kirken ligger det to skoler, Junior School og Infant School. Leseren og presten har hver sin skole som de besøker flere ganger i måneden. Ved å gjøre dette får kirken kontakt med barna noe som vi opplever som svært positivt, men kirken trenger også å få kontakt med foreldrene til disse barna. Presten har derfor startet en liten gratiskafe for foreldrene hvor de kan droppe innen etter at de har levert barna på skolen. I løpet av de siste ukene har vi prøvd å få foreldrene til å komme innom kafeen, men det har ikke vært så mange av foreldrene som har utnyttet denne muligheten. Dette er en veldig godt forsøk, men jeg tror at de trenger å gjøre dette bedre kjent. Kanskje kunne vi kunne spørre rektorene på skolene om å informere foreldre om dette tilbudet? Når du gir bare enn lapp til barna som de skal ta med hjem, så forsvinner de fort bort. Det kan også være at mange av foreldrene jobber, og da skal de som regel komme seg til jobben etter å ha levere barna på skolen. Kirken ønsker også å styrke bruken av sosiale medier til å spre informasjon om tilbudene i kirken.

Det er mange utfordringer for kirken i Whitehaven, og det er viktig at kirken bruker sine ressurser på en måte som både kommer lokalmiljøet og medlemmene i kirken tilgode.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp