Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: Solgunn P. Smith (illustrasjonsfoto) Last ned

Disse mine minste

For et par måneder siden ble vi i Carlisle Network Youth Church (NYC) invitert til å bli med på et møte initiert av et nabolag i bydelen Raffles hvor vi gjør en del arbeid. På møtet var representanter fra dette nabolaget, samt kommunen og politi. Og oss.
Del Facebook Twitter E-post

Det som hadde skjedd var at en gjeng ungdommer hadde startet å henge i dette nabolaget på kveldene, og «terrorisert» det, som de sa. De forsøplet, sparket ball på bygninger og biler, yppet seg og slang med leppa. Noe de som bodde i dette nabolaget ikke syntes var greit. Hensikten med å kalle inn til dette møtet var derfor å gjøre de ulike instansene klar over situasjonen, og prøve å finne en løsning på problemet. Helst ville disse naboene at gjengen ble flyttet vekk fra deres strøk, og hva som skjedde med dem etter det syntes de ikke å bry seg noe mer om.

Mange utfordringer

Ungdommene i denne byen har mange utfordringer de støter på. I tillegg til krav og press fra skole, sosiale medier, familie og venner, må de også håndtere utfordringer som fattigdom, rus og kriminalitet. I tillegg kommer utfordringen med foreldre som ikke stiller opp, det være seg av grunner som brutte familierelasjoner, rusproblemer, fengselsstraffer eller annet. Som igjen gjør at mange ungdommer må ta vare på sine småsøsken i tillegg til å passe seg selv. Spesielt i bydelen Raffles synes dette ofte å være tilfelle, at mange foreldre har nok med seg selv.

«Problem» som må løses eller enkeltmennesker?

Dette er utfordringer som også gjelder for denne gjengen i nabolaget. De som bor i nabolaget som blir «terrorisert» ser bare ungdommer som henger og skaper trøbbel, men ikke hvorfor de er der og hvorfor de oppfører seg slik de gjør? Det er en del av et større bilde. Dette er ikke ondsinnede ungdommer som alt håp er ute for, men heller ungdommer som ikke får mye oppfølging hjemmefra, som kjeder seg, som ikke har mange steder å bare være, og som oppsøker spenning i form av å egle på seg naboer eller få tilsnakk av politiet. Ungdommer lik alle andre som ønsker å bli sett og lyttet til, men som kanskje ikke har blitt lært hvordan eller at det er forskjell på positiv og negativ oppmerksomhet. Ungdommer som fort kan falle utenfor dersom de kun blir sett på som et «problem» som må løses heller enn som de enkeltpersonene de er. Ungdommer hvis oppførsel og holdning er en del av et langt større bilde enn bare et forsøplet nabolag.

Nettopp ungdommer vi er her for.

Helt fra NMS begynte å sende misjonærer og ettåringer til Cumbria rundt 2010 har målet vært å bygge relasjoner, først og fremst med kirkefremmede ungdommer, for å bli kjent med dem, møte dem der de er, dele evangeliet med dem og bygge ungdomsmenigheter sammen med dem. Da bispedømmet gjorde en undersøkelse i 2010 om hvor mange ungdommer som var involvert i en lokal menighet én gang eller mer pr måned, var svaret nedslående. Bare 235 ungdom i hele bispedømmet av en totalbefolking på 500 000 hadde kirken kontakt med. Etter å ha satset strategisk på ungdom og ungdomsarbeid gjennom opprettelsen av Network Youth Church i ti av bispedømmets elleve prostier (den 11. er undervegs), ser vi nå i 2019 at tallet begynner å nærme seg 2000 ungdommer i bispedømmet som er involvert i lokalt menighetsarbeid hver måned. Flesteparten av disse ville aldri satt sin fot i en kirke om ikke kirken hadde kommet til dem.

Derfor er vi her.

Vi er her for de snille, skoleflinke, som tar ansvar, som stiller opp og som er til å stole på. Og vi er her for de som skaper trøbbel, som ruser seg, som gjør hærverk, og som tror Jesus kun er et banneord. Og for alle imellom.

Vi er kirka som er «der ute» hvor ungdommene er.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp