Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny
Last ned

Nye tider

NMS kan se tilbake på et langt og godt samarbeid med det teologiske fakultetet FATEV i Curitiba. Flere norske misjonærer har arbeidet ved fakultetet og NMS har bidratt med økonomisk støtte i en årrekke.
Del Facebook Twitter E-post

MISJONÆRER

Unge mennesker har fått teologisk utdannelse med vekt på personlig oppfølging og praksis. Ønsket har vært og er fortsatt at flest mulig av studentene kommer ut i jobb i kirken og er med på å gjøre en forskjell. Det kan vi med sikkerhet si at de har gjort og fortsatt gjør. I Norge har mange enkeltmennesker og noen menigheter fulgt arbeidet ved FATEV med spesiell interesse.

UTFORDRENDE

De siste årene har det vært stadig færre elever på fakultet og økonomien har vært vanskelig å få i balanse, selv med god støtte fra NMS. Det har også blitt jobbet fram tilbud om ulike kurs i videreutdanning for å øke antall studenter og dermed også inntektene. I 2021 startet et arbeid med å utarbeide et digitalt tilbud for teologiutdanning.

TEOLOGI SOM NETTSTUDIUM

NMS har fra 2023 støttet FATEV i arbeidet med å utvikle teologi som nettstudium. Dette som et supplement til den ordinære undervisning. Nettundervisning vil gjøre teologistudiet tilgjengelig for enda flere, en behøver for eksempel ikke flytte til byen Curitiba for å studere. Selv om tanken var å fortsette ordinær undervisning har det spesielt etter pandemien vært utfordrende å få nok studenter til at det er forsvarlig å fortsette med denne form for undervisning.

AVVIKLING AV FATEV

Styret i Movimento Encontrão, NMS sin samarbeidspartner i Brasil som eier FATEV, har derfor i et ekstraordinært årsmøte besluttet å ikke starte opp med nye studenter i 2024 og samtidig arbeide for å avvikle FATEV (se egen kunngjøring nedenfor). En beslutning de uttrykker er veldig tung, men som det er enighet om. Det er viktig å understreke at FATEV skal sikre at alle studenter som nå studerer ved fakultet vil få fullføre sin utdannelse. Undervisningen fortsetter som før i samme lokaler, enn så lenge. Det er tidligere vedtatt at bygget undervisningen foregår i skal selges, men det salget er ennå ikke realisert. Området bygget ligger i er regulert til boligformål og i sin tid ble det gitt en dispensasjon for å bygge med formålet teologisk undervisning. Nå arbeides det med å finne en kjøper som kan oppfylle det formålet.

NYE VEIER

NMS fortsetter samarbeidet med FATEV for å sikre at alle studenten får fullføre sine studier og vi fortsetter støtten for å få på plass teologi som nettstudium. Når FATEV, som er godkjent av utdanningsdepartement, avvikles, må en søke samarbeid med et annet fakultet eller organisasjon for å få nettstudiet godkjent av utdanningsdepartementet. Dette jobbes det med i dialog med IECLB (den evangelisk lutherske kirken, som Movimento Encontrão er en del av). Movimento Encontrão fortsetter også mye av arbeidet (som er blitt gjort på FATEV) gjennom sin egen misjonsorganisasjon, Missão Zero og NMS bidrar med midler. Det handler om oppfølging av studenter og ledere for å sikre at de kommer ut i en jobb de passer til og praksis i kirkeplanting. Vi står sammen med Movimento Encontrão i nye tider og er sikre på at de fortsatt vil finne veier for å fremme evangeliet i ord og handling.

Utdrag fra Kunngjøring fra Movimento Encontrão angående FATEV:

Curitiba, 1 februar 2024,

«og dine ører skal høre dette ordet bak deg: «Dette er veien, gå på den!» når du vil til høyre eller til venstre.»  (Jesaja 30,21)

I over 30 år har fakultetet for evangelisk teologi i Curitiba (FATEV) hatt tilbud om teologisk utdanning. Det har vært viktig å tilby pastoral oppfølging av studentene, ledertrening, kallsundervisning og sammenholde teori og praksis.

Et tilbakeblikk på fakultetets historie gjør at en fylles med takknemlighet for de mange menneskers engasjement, vitnesbyrd, tjeneste og lydighet til kallet fra høstens Herre, som har samarbeidet slik at FATEV har fått oppfylt sitt formål.

I et ekstraordinært årsmøte 18. januar 2024, besluttet Movimento Encontrão å ikke åpne en ny klasse med oppmøteundervisning i bachelorgraden i teologi studieåret 2024 og samtidig arbeide for å avvikle FATEV.

Det er i løpet av de siste årene blitt gjort flere anstrengelser for å finne alternativer for å kunne fortsette aktiviteten på FATEV og beslutningen som ble tatt var smertefull. FATEV er en institusjon akkreditert av utdanningsdepartementet, og er forpliktet til å følge alle juridiske prosedyrer for avslutning av et studietilbud. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal sikre alle trinnene i prosessen med å avvikle FATEV og etablere en handlingsplan for å sikre at nåværende studenter får fullført sine kurs.

En bevegelse er kalt til å gå og fornye og vi vil fortsette i lydighet for å fremme evangeliet, istandsette og bygge kirke. Vår oppfatning er at vi i likhet med profeten Jesaja i verset ovenfor, må fortsette å søke den røsten som bringer fred og veiledning under alle omstendigheter.

Broderlig, i Kristus Jesus

Cleyton Davi Hort                                                      Christian Maciel De Britto

Styreleder Movimento Encontrão                          Rektor FATEV

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp