Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny
Last ned

IECLB feirer 200 år med luthersk tilstedeværelse i Brasil

Den evangelisk-lutherske kirken i Brasil (IECLB) går alltid inn i et nytt år med et årstema som skal lede arbeidet i menighetene det gjeldende året.
Del Facebook Twitter E-post

«IECLB. Jesu Kristi kirke», er årets tema for IECLB for årene 2023-2024.

I forbindelse med at kirken nå markerer 200 år med luthersk tilstedeværelse i Brasil (1824-2024), går årstemaet over to år. Sammen med bibeltekstene «Dere er jordens salt!» og «Dere er verdens lys!» (Matt.5,13-14) setter det retning for arbeidet i menighetene i denne perioden.

Her er hva presidentskapet i IECLB, ved kirkepresident Pa. Sílvia Beatrice Genz, sier om årstemaet og feiringen:

IECLB er Jesu Kristi kirke. Det er nedfelt i første artikkel i vårt grunnlagsdokument. Slik følger vi det Paulus skrev i 1. Kor 3,11: «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.»

I 2024 skal vi feire 200 års luthersk tilstedeværelse i Brasil. Til å lede denne feiringen har vi valgt årstemaet: «IECLB. Jesu Kristi kirke.»

Helt siden de første menighetene ble grunnlagt, har Jesus Kristus vært fundamentet og Herren i kirken vår. Jesus Kristus er grunnvollen i IECLB.

Årstemaet hevder vår identitet og hjelper oss til å reflektere over vår historie og bekrefter vår forpliktelse med Guds misjon i vårt land.

Bibelversene som følger årstemaet: «Dere er jordens salt!» og «Dere er verdens lys!», er ord fra Jesus som viser kirkens oppgave: være lys og være salt! Vi vet at salt i maten og lys i huset utgjør den store forskjellen. Jesu Kristi kirke utgjør en forskjell i verden fordi den følger Herrens vilje, den eneste Herre, som døde for oss på korset!

Jesus Kristi kirke utgjør en forskjell fordi den fremmer fred, rettferdighet og kjærlighet.

Jeg ønsker at årstemaet og bibelversene motiverer til refleksjon og fører til handlinger og vitnesbyrd om evangeliet om Jesus Kristus.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp