Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny
Foto: Generalsekretær Helge Gaard og Kirkepresident Silvia B Genz Last ned

Gjenopptar relasjonen etter fem år uten kontakt

I 1975 startet NMS samarbeid med den Evangeliske Kirken av Luthersk Bekjennelse (forkortet til IECLB). Gjennom årenes løp sendte NMS mange misjonærer og støttet arbeid i IECLB.
Del Facebook Twitter E-post

Etter hvert inngikk NMS også samarbeid med den mer selvstendige fornyelsesbevegelsen Movimento Encontrão, som også er en del av kirken. I 2015 valgte IECLB av ulike grunner å bryte partner-relasjonen med NMS. På dette tidspunktet var alt NMS-arbeidet allerede samlet inn under Movimento Encontrão, og NMS fortsatte arbeidet i Brasil gjennom dette samarbeidet. Det har ikke vært noe kontakt mellom NMS og kirkeledelsen i IECLB etter bruddet i 2015, og heller ikke NMS har tatt initiativ til fornyet kontakt før nå.

I 2022 tok derfor NMS initiativ og henvendte oss til kirkeledelsen i IECLB i håp om forsoning i relasjonen. Etter en del mail-utveksling ble vi enige om å møtes i forbindelse med et planlagt NMS-besøk til Movimento Encontrão i det sørlige Brasil. Og i desember 2022 ble seksjonsleder Sandra Bischler og rådgiver Evy Nyvoll tatt varmt imot av IECLBs 2. visepresident Rev. Mauro B. Souza på IECLBs hovedkontor i Porto Alegre.

Som et resultat av disse samtalene fikk NMS en forespørsel fra IECLB om at Kirkepresidenten Rev. Silvia B. Genz, i forbindelse med hennes planlagte besøk til Den norske kirke i Oslo ønsket å møte med NMS. NMS fikk da gleden av å inviterte Rev. Silvia til å komme på besøk til våre lokaler i Lilleborg kirke tirsdag 2.mai. Møtet ble satt opp med god hjelp og assistanse fra Mellomkirkelig Råd.

Kirkepresident Rev. Silvia B. Genz

Kirkepresident Rev. Silvia B. Genz fikk glassengel i gave av NMS

Og det ble en veldig fin ettermiddag i Lilleborg kirke. Besøket startet med at generalsekretær i NMS, Helge Gaard, sammen med stab i Lilleborg kirke viste Rev. Silvia rundt i NMS-lokalene i Oslo. Hun fikk se både kirkerommet, gjenbruksbutikken og kontorlokalene, og hun fikk god informasjon om hvordan NMS bruker sine lokaler i Oslo også som et møtested for de som bor i bydelen.

Deretter hadde vi en lengre samtale hvor vi både utvekslet informasjon og delte tanker om hvordan vi sammen kunne stake ut en felles vei fremover. For NMS betyr det mye å gjenoppta kontakten og relasjonen med IECLB. Dette er en kirke NMS har utvekslet mye erfaringer med gjennom mange år, og som vi vet det vil være en berikelse å på nytt kunne utveksle erfaringer med. Akkurat i hvilken form relasjonen skal tas videre er noe vi i fellesskap må konkretisere etter hvert. Men vi var alle enige om at vi ønsket at kontakten og relasjonen skulle gjenopptas som et vitnesbyrd på den enheten vi har i troen på vår Herre.

Som Seksjonsleder for Europa og Brasil er jeg både rørt og stolt av at kirkepresidenten Rev. Silvia tok seg tid til å besøke oss i Lilleborg, og at vi nå sammen har tatt det første steget til å gjenoppta denne relasjonen. Samarbeidet med Movimento Encontrão forblir uendret og fortsetter som før. Og vi er også veldig stolte og takknemlige for det samarbeidet vi har med Movimento Encontrão i Brasil.

Seksjonsleder Sandra Bischler, Kirkepresident Silvia Genz, Generalsekretær Helge Gaard og Rådgiver Evy Nyvoll

Seksjonsleder Sandra Bischler, Kirkepresident Silvia Genz, Generalsekretær Helge Gaard og Rådgiver Evy Nyvoll

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp