Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny
Last ned

Gode resultater i Brasil

Det teologiske fakultetet FATEV i Curitiba og misjonsorganisasjonen Missão Zero har sammen utviklet prosjektet Multiply.
Del Facebook Twitter E-post

Dette prosjektet retter seg mot to målgrupper:

  1. Studenter ved fakultetet FATEV (det teologisk universitet som NMS støtter i Curitiba, Brasil)
  2. Misjonærer/menighetsansatte/frivillige ledere og andre potensielle ledere.

Målet er å gi den enkelte de verktøyene som trengs for å oppdage sin plass i kirken for å nå nye mennesker med Guds kjærlighet. Håpet er 50 nye fellesskap innen år 2030.

I 2022 hadde Mulitply 21 deltakere og 16 frivillige lærere i tillegg til én lønnet psykolog. Det tilbys personlighetstester, samtaler med psykolog, samtaler i grupper og digital undervisning om verktøy og modeller for kirkeplanting.

Resultatet så langt: mange vil gå inn i tjeneste som misjonærer eller prester i etablerte menigheter, noen vil oppmuntre sine menigheter til å gi praktisk og økonomisk støtte til oppstart av nye fellesskap og andre går inn i nystartede prosjekter.

Her kommer noen vitnesbyrd fra deltakerne selv:

Adriano Cunha:

Adriano Cunha

– Multiply var veldig viktig i min utdanning. Forelesningene ga et verdifullt tillegg til teoretisk og praktisk kunnskap, både følelsesmessig og åndelig. Psykologisk støtte er grunnleggende for modning og selvinnsikt. Mulitiply har hjulpet meg til å se menighetsplanting med et nytt blikk. Jeg har fått en bedre forståelse av egne styrker og begrensninger, noe som er viktig i fremtidig tjeneste.

Valdete e Joel de Souza:

Joel og Valdete de Souza

– For oss var det å delta en ny erfaring, full av læring. Det hele var veldig fruktbart. Digital undervisning gjorde at vi kunne studere samtidig som vi var i jobb blant folket ved elvebredden i delstaten Amazonas. Hver forelesning hadde gode tema. Lærerne hadde praktisk kunnskap om emnet, ikke bare teoretisk. Vi hadde også et kurs som hjalp oss å oppdage og utvikle våre talenter. Den psykologiske oppfølgingen var svært betydningsfull og nødvendig. I løpet av samlingene ble vi godt kjent med hverandre, våre personligheter og vi fikk god hjelp til veivalg i eget arbeid.

Arthur e Jadla Sena:

– Som misjonærer har Multilply vært en stor gave fra Gud i våre liv. Det er et veldig komplett program. Vi har satt pris på alt fra forelesningene til den psykologiske støtten. Kurset har vært avgjørende for får tjeneste. Vi takker Gud for denne muligheten og privilegiet det har vært å delta.

Arthur og Jadla Sena

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp