Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny
Foto: NMS-foto Last ned

Nye muligheter for prosjektet Vida Plena (helhetlig liv)

Året 2019 så veldig lovende ut. Aktivitetene var i full gang, med godt driv og nye initiativ.
Del Facebook Twitter E-post

Så fikk vi den overraskende og triste nyheten om at fulltidsmisjonæren som ledet prosjektet skulle slutte. Fremtiden virket brått usikker. Senteret i bydelen hadde ikke lenger en person tilgjengelig i løpet av uken, som var tilstede og kunne veilede i arbeidet.

Ledergruppen bestemte seg derfor for å fordele oppgavene og ansvaret mellom seg, samtidig som de begynte å se seg om etter nye støttespillere til prosjektet.

Lederteamt til prosjektet Vida Plena

Ledergruppe Vida Plena prosjektet

LYS I TUNNELEN

Midt i utfordringene og usikkerheten knyttet til fremtiden, dukket det opp et lys i enden av tunnelen. Mange mennesker uttrykte sin interesse og ønske om å bidra frivillig ved senteret og i utviklingsprosjekt som involverte deres studieretning og yrkesutøvelse. Denne interessen førte til oppstart av to nye prosjekter som for tiden er i gang: Miljøundervisning, drevet av lokale universitetsbiologistudenter og Munnhelse, drevet av en nyutdannet tannlege.

PARNTERSKAP

I tillegg ble det tatt kontakt med ledelsen av Alfredo Simon Synodal School, en luthersk utdanningsinstitusjon i byen Pelotas, som eier tomten der aktivitetene til Vida Plena foregår. Målet var å få på plass et partnerskap som kunne gi støtte, styrke og utvidelse til arbeidet som allerede var blitt gjort i prosjektet. Skoledirektøren ble spurt om muligheten for å ansette og tildele Vida Plena en sosialarbeider for å kunne dekke misjonærens avgang. Dette ble positivt mottatt av direktøren. Han har signalisert muligheten for å ansette en person for året 2020.

Gode ​​nyheter som dette, gjør det klart at Vida Plena kan fortsette å vokse og nå flere mennesker. De ulike verkstedene for barn, ungdom og voksne fortsetter: Kulinarisk, munnhelse, barnelitteratur, miljøundervisning, Taekwondo og fotball. Og en kan drømme videre og forvente mer.

TAKKNEMLIGHET

Så, etter et år fullt av usikkerhet og vakre overraskelser, avsluttes 2019 i dyp takknemlighet til Gud. Ledergruppen går inn i 2020 med forventninger om at året vil bli fullt av gode nyheter og i tillitt til Herren er de sikre på at forventningene innfris.

Be for:

  1. Partnerskap med Alfredo Simon Synodal School og flere sosiopedagogiske aktiviteter
  2. Åpning av en barnehageklasse
  3. Flere musikkverksteder
  4. Flere frivillige til Vida Plena programmet
Gutter foppstilt på Taekwondo samling

Taekwondo verksted

Glade barn på søndagsskole

Søndagsskole

Voksne og barn rundt matbordet

Middagstid

Tre jenter leser i en bok

Leseverksted

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp