Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny
Last ned

Brasil trenger å kjenne Ham

Brasil er ikke enkelt. Når vi reflekterer over hva som trengs og hvilke muligheter vi har for å bringe evangeliet til det brasilianske folk, må vi være klar over realitetene.
Del Facebook Twitter E-post

Landet er geografisk gigantisk, og det samme er forskjellene mellom menneskene de ulike stedene. Likevel ser det ut til at brasilianere innerst inne deler noe av det samme verdensbilde.

RELIGIØST MANGFOLD

Like mangfoldig som landet, er brasilianernes religiøse tenkning. Mennesker fra forskjellige deler av verden kom for å bosette seg i Brasil, og med dem fant mange religioner sin plass og blandet seg også med andre. Dette har ført til at brasilianere ofte ikke er veldig opptatt av én religion alene, men følger den som «fungerer best».

GUD ER BRASILIANSK

Brasilianere har noen ganger et veldig negativt syn på sitt eget land og samfunn og misunner de angivelig perfekte europeiske og nordamerikanske samfunn. Disse blir i populærkulturen sett på som rollemodeller. Samtidig kan en typisk brasilianer gjøre et poeng ut av å minne om at «Gud er brasiliansk.» Faktisk er Gud kjent for alle i Brasil.

Alle har sin egen idé om hvem Gud er, selv om de sannsynligvis ikke har en dyp relasjon til Han eller et Gudsbilde som samsvarer med bibelens bilde av Gud.

Dette kontinentlandet har både mennesker som er ekstremt åpne for religion, og mennesker som er lukket for alt som har noe med religion å gjøre. Mange ønsker ikke å bli kjent med Gud, likevel søker de Gud og ethvert annet «åndelig alternativ» når de står overfor sykdom eller fortvilelse i livet. Og mange mennesker følger religiøse tradisjoner de har arvet som etterkommere til immigranter i Brasil. Samtidig forlater en stor del unge troen når de ankommer universitetene, fordi troen ikke lenger virker logisk for dem.

UTFORDRINGEN

Brasil kjenner noen guder og skaper mange andre daglig. Derfor er det en stor utfordring for kirken å være et legeme som viser Gud og hvor mennesker kan finne den sanne, ene Gud, som skapte oss og forløste oss fra vår synd gjennom Jesu Kristi verk. Brasil trenger evangeliet og trenger å bli kjent med den Gud som kom til oss. En Gud som ikke ønsker tjenester eller bestikkelser, men vår overgivelse.

Brasil trenger den Gud som forvandler liv og gjør alle ting nye.

Brasil trenger misjonærer som er villige til å gå inn i hverdagen til mennesker og som er i stand til å elske dem ubetinget ved å forkynne korsets budskap. Brasilianere har ingen problemer med å ta imot folk og snakke med dem, men de trenger desperat noen som lytter til dem. De trenger noen som ser til dem og passer på dem. De trenger noen som kan hjelpe og lære dem om Gud. Brasil trenger Ham virkelig, selv om folk tror de allerede kjenner han.

Brasil er ikke enkelt, men hvem er det?

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp