Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

Ikke til salgs- kampen mot menneskehandel

31,6 millioner mennesker i verden er ofre for menneskehandel. ​ 60 000 av disse er barn i Thailand. Vi i NMS, sammen med ELCT (NMS sin partnerkirke i Thailand) har bestemt oss for at dette kan vi ikke se på, uten å prøve å gjøre noe med det. Ingen kan gjøre alt- men hver enkelt av oss kan gjøre noe; så bli med i kampen du også!
Del Facebook Twitter E-post


Stipendelev fra Nan i Nord Thailand


Lørdagsklubb i Chiang Rai


Graduation på Lovsangshjemmet

Vi kaller det menneskehandel når en person utnytter en annen til for eksempel prostitusjon, arbeid, tigging eller kriminalitet. ​

31,6 millioner mennesker i verden er ofre for menneskehandel. ​Menneskehandel innebærer grove brudd på menneskerettighetene. Menneskehandel er den raskest voksende kriminelle industrien i verden, og genererer mer enn 150 milliarder dollar i året.

Thailand er et av de verste landene, siden Thailand både er et destinasjonsland, et kildeland og et transittland.​ Mennesker i sårbare livssituasjoner, både i fattige områder i Bangkok og på landsbygda er spesielt utsatt for menneskehandel.

Vi i NMS og ELCT (NMS sin partnerkirke i Thailand)  har engasjert oss i kampen. Dette gjør vi gjennom å jobbe med forebyggende arbeid, slik at mennesker i våre kirkers nabolag, Lovsangshjemmets nabolag og barn og unge i prosjektene våre (barn på Lovsangshjemmet, barn i lørdagsklubbene, stipendelever og andre) ikke lar seg utnytte og/eller blir lurt inn i menneskehandel.   ​

​ELCT har 29 menigheter i ulike deler av landet, mange av de ligger i fattige områder i Thailand, i områder hvor mennesker står i fare for å bli utsatt for menneskehandel. Flere av kirkene ligger i landsbyer hvor ulike etniske grupper bor; som Lua, Lahu og Akha.  ​

​Vi opplever at mange av foreldrene på landsbygda ikke oppmuntrer barna til å ta en utdannelse, dette fordi familiene er fattige og foreldrene trenger at barna bidrar økonomisk så snart de er gamle nok til å jobbe. Dette medfører at mange ungdom fra Nord og Nord-Øst-Thailand drar til byene, ofte Bangkok for å begynne å jobbe. Vi ser at med ingen utdanning, i et lavtlønna yrke og alene i en stor by så er du i stor fare for å bli et offer for menneskehandel eller bli utnyttet på en eller annen måte.

Vi kan alle gjøre noe​

Ved å jobbe gjennom ELCT-menighetene når vi ut til noen av de mest sårbare gruppene i Thai-samfunnet.​ I begynnelsen var det diakoniavdelingen i ELCT som engasjerte seg i denne kampen (gjennom prosjektet Sterke og trygge familier). Nå er hele ELCT engasjert i arbeidet, og kirkeledelsen underskreiv i 2023 en samarbeidsavtale med A21.​ A21 er en internasjonalt anerkjent NGO (ikke-statlig organisasjon), som i tillegg til å arbeide forebyggende også driver hjelpearbeid for de som er blitt et offer for menneskehandel. ​

Sammen arrangerer ELCT, med støtte blant annet fra NMS, A21, lokale myndigheter og forebyggende enhet i politiet, seminarer og workshops for sårbare grupper i samfunnet og for ansatte og frivillige i ELCT, slik at de kan bidra inn i sitt lokalsamfunn, for å hindre at noen i deres nabolag blir utnyttet eller bli et offer for menneskehandel.

Hva kan du gjøre:​

Vi vet at forebygging, bevisstgjøring og utdanning er nøklene til å få slutt på menneskehandel rundt om i verden. ​Gjennom å støtte NMS og ELCT sitt arbeid i Thailand så er dere med å forebygge, bevisstgjøre og gi støtte til utdanning  – dere er med i kampen for å gjøre slutt på menneskehandel.

«Vi tror handlingene til vanlige mennesker kan gjøre slutt på menneskehandel, og med din støtte kan vi gjøre mye mer. ​
​Ingen kan gjøre alt – men hver enkelt av oss kan gjøre noe»

(en del av teksten er hentet fra A21 sin hjemmeside, www.a21.org)


Seminar under motorveien


Seminar for ungdom i lørdagsklubbene og i lokale menigheter


Seminar med lokalt politi om farene på sosiale medier

Vi kaller det menneskehandel når en person utnytter en annen til for eksempel prostitusjon, arbeid, tigging eller kriminalitet. ​

31,6 millioner mennesker i verden er ofre for menneskehandel. ​Menneskehandel innebærer grove brudd på menneskerettighetene.  Menneskehandel er den raskest voksende kriminelle industrien i verden, og genererer mer enn 150 milliarder dollar i året.

Thailand er et av de verste landene, siden Thailand både er et destinasjonsland, et kildeland og et transittland.​ Mennesker i sårbare livssituasjoner, både i fattige områder i Bangkok og på landsbygda er spesielt utsatt for menneskehandel.

Vi i NMS og ELCT (NMS sin partnerkirke i Thailand)  har engasjert oss i kampen. Dette gjør vi gjennom å jobbe med forebyggende arbeid, slik at mennesker i våre kirkers nabolag, Lovsangshjemmets nabolag og barn og unge i prosjektene våre (barn på Lovsangshjemmet, barn i lørdagsklubbene, stipendelever og andre) ikke lar seg utnytte og/eller blir lurt inn i menneskehandel.   ​

​ELCT har 29 menigheter i ulike deler av landet, mange av de ligger i fattige områder i Thailand, i områder hvor mennesker står i fare for å bli utsatt for menneskehandel. Flere av kirkene ligger i landsbyer hvor ulike etniske grupper bor; som Lua, Lahu og Akha.  ​

​Vi opplever at mange av foreldrene på landsbygda ikke oppmuntrer barna til å ta en utdannelse, dette fordi familiene er fattige og foreldrene trenger at barna bidrar økonomisk så snart de er gamle nok til å jobbe. Dette medfører at mange ungdom fra Nord og Nord Øst Thailand drar til byene, ofte Bangkok for å begynne å jobbe. Vi ser at med ingen utdanning, i et lavtlønna yrke og alene i en stor by så er du i stor fare for å bli et offer for menneskehandel eller bli utnyttet på en eller annen måte.

Vi kan alle gjøre noe​
Ved å jobbe gjennom ELCT menighetene  så når vi ut til noen av de mest sårbare gruppene i Thaisamfunnet.​ I begynnelsen var det diakoniavdelingen i ELCT som engasjerte seg i denne kampen (gjennom prosjektet Sterke og trygge familier) , nå er hele ELCT engasjert i arbeidet, og kirkeledelsen underskreiv i 2023 en samarbeidsavtale med A21.​ A21 er en internasjonalt annerkjent NGO, som i tillegg til å arbeide forebyggende også driver hjelpearbeid for de som er blitt et offer for menneskehandel. ​

Sammen så arrangerer ELCT, med støtte blant annet fra NMS, A21, lokale myndigheter og forebyggende enhet i politiet, seminarer og workshops for sårbare grupper i samfunnet og for ansatte og frivillige i ELCT, slik at de kan bidra inn i sitt lokalsamfunn, for å hindre at noen i deres nabolag blir utnyttet eller bli et offer for menneskehandel.

Hva kan du gjøre:​

Vi vet at: Forebygging, bevisstgjøring og utdanning er nøklene til å få slutt på menneskehandel rundt om i verden. ​Gjennom å støtte NMS og ELCT sitt arbeid i Thailand så er dere med å forebygge, bevisstgjøre og gi støtte til utdanning  – dere er med i kampen for å gjøre slutt på menneskehandel.

«Vi tror handlingene til vanlige mennesker kan gjøre slutt på menneskehandel, og med din støtte kan vi gjøre mye mer. ​
​Ingen kan gjøre alt – men hver enkelt av oss kan gjøre noe»

(en del av teksten er hentet fra A21 sin hjemmeside, www.a21.org)

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp