Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

En kirke i sterk vekst

Vi i NMS og ELCT (Den Evangeliske Lutherske Kirken i Thailand)  er fulle av inntrykk etter nesten en ukes besøk til partner i Kina: Taiwan Lutheran Church (TLC). En kirke som ble etablert i 1954 med røtter i Kinas Lutherske Kirke.
Del Facebook Twitter E-post

De fleste medlemmene var i begynnelsen flyktninger som kom til det som den gang var øya Formosa etter den kinesiske revolusjonen. I samme strømmen kom også den tapende part i borgerkrigen general og president Khai Chang Check og hans regjering.

Etter hvert kom også de gamle partnerne fra Fastlanskina til Taiwan – deriblant NMS, danske Danmisjon og de fleste av 1950 årenes Lutherske amerikanske kirkesamfunn.  Etter at mange av menighetene i TLC hadde oppnådd selvstendighet både organisatorisk og økonomisk forlot det siste fastboende NMS misjonærekteparet Tjøstheim øya i 1996.

Kirken stod på egne ben og tok skjeen i sin egen hånd – noe som har resulterte i over 20 års pågående sterk vekst. En biskop i TLC forklarte forvandling i fire hovedpunkter. 1: Moderne gudstjenester (sterkt forenklet liturgi og moderne musikk) 2: Cellegruppestruktur  i menigheten samt 3: Målrettet satsing på disippeltrening av et flertall i menighetens medlemmer.

Hele strukturen er bygd opp med dette som hovedmål. Et viktige element er at alle inviteres inn i cellegrupper på 7-10 personer. Innenfor disse gruppene får også alle en mentor (medvandrer) kalt «One on One». Disippelskaps treningen,(modning i Kristus etterfølgelse) skjer særlig på disse 2 nivåene. Gudstjenestene er felles for alle gruppene og alle generasjoner, men gjerne flere gudstjenester i løpet av søndagen. Noen menigheter har også ulikt preg på gudstjenestene f.eks. «Faith Lutheran Church » hvor vi deltok 11.9.23 har en mer fri moderne type gudstjeneste kl. 8.30 og en mer tradisjonell liturgisk kl. 10.00.

En annen ting som gjorde sterkt inntrykk var måten denne kirken ikke bare har tatt vare på men også videreutviklet  «sykehuset» som amerikanerne var med  starte opp i Chiayi.  Dette sykehuset plassert omtrent midt på Taiwan ble etablert i 1956 og har nå 3500 ansatte samt over 1000 sengeplasser. De har også Taiwans mest avanserte AI operasjonsavdeling. Videre driver de et utstrakt helsearbeid i distriktene bl.a. i Ali Mountains som vi fikk besøke. Her jobber de sammen med  lokale myndigheter og andre organisasjoner for å gi et helhetlig helsetilbud til urfolksgruppene som  lever her. Det så ut som det ble lagt vekt på å styrke og ta vare på disse kulturenes egenart  bl.a. ved at det undervises i  morsmålet i tillegg til Mandarin.

Her oppe i de skogkledde fjellene har kirken små helse senter folk kan komme for å få hjelp fysisk og mentalt. De gjør også bruk av både kinesisk og vestlig medisin.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp